Sveikata, grožis

Aptartos tarpinstitucinės priemonės GMP darbuotojų saugumui stiprinti

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) penktadienį skubiai sušaukė pasitarimą su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Policijos departamento bei Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos ir Socialinių reikalų ir darbo ministerijos atstovais bei greitosios medicinos pagalbos (GMP) stočių vadovais, ieškodama sprendimų, kaip stiprinti GMP darbuotojų saugumą ir išvengti nelaimių, kurios pastaruoju metu sukrėtė šalies visuomenę.

„Pastarųjų dienų rezonansiniai įvykiai – greitosios medicinos pagalbos darbuotojo mirtis dėl nudegimo ir patirtas fizinis smurtas – verčia mus dar kartą peržiūrėti esamą teisinį reguliavimą ir darbo organizavimo tvarkas. Pavojingos situacijos yra neišvengiama medikų darbo dalis, tačiau mes galime ir privalome padėti greitosios medicinos pagalbos įstaigoms valdyti rizikas ir saugoti darbuotojų sveikatą bei gyvybę“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė.

Pasitarime dalyvavę GMP įstaigų, Policijos departamento ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai teigė, kad jau yra sukurti efektyvūs ir praktikoje pasiteisinę veiksmų algoritmai, kaip teikti pagalbą nelaimės atveju. Tačiau užtikrinti geresnę pagalbos tarnybų sąveiką įvykio vietoje galėtų ir tarpinstituciniai bendradarbiavimo algoritmai, kuriems sukurti SAM iniciatyva bus suburta speciali darbo grupė. Šiuos bendradarbiavimo algoritmus planuojama išbandyti per pratybas ir tobulinti bendrų mokymų metu.

Svarbu pažymėti, kad įpareigojimas darbdaviams švelninti kenksmingas ir pavojingas darbo sąlygas vertinant riziką ir rūpintis darbų sauga yra įtrauktas ir į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį, kurią SAM pasirašė su devyniomis medikus atstovaujančiomis profesinėmis organizacijomis. Pavojingomis ir kenksmingomis sąlygomis dirbantiems darbuotojams sutartis užtikrina didesnį darbo užmokestį, draudimą ir kitas socialines garantijas.

SAM sistemingai vykdo smurto prevencijos programas, skirtas tiek visuomenei, tiek medikų bendruomenei. Jomis kviečiame aktyviau ir plačiau naudotis. Gydymo įstaigose vyksta konsultacijos ir mokymai, skirti konfliktų ir psichologinių krizių valdymui. Į medicinos studijų programas yra įtrauktas psichikos sveikatos raštingumo, psichologinio atsparumo ir bendravimo įgūdžių ugdymas.

Labai svarbus ir gyventojų raštingumas savo sveikatos saugos klausimais. Tam SAM Sveikatos stiprinimo pažangos priemonėse įtraukta nemažai veiklų.

SAM palaiko Seimo pirmininkės teikiamą administracinių nusižengimų kodekso papildymą, kuriame būtų numatyta administracinė atsakomybė už viešąsias paslaugas teikiančių asmenų, taip pat ir sveikatos apsaugos darbuotojų, garbės ir orumo pažeminimą, reiškiamą raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu.

Siekiant mažinti smurto apraiškas gydymo įstaigose, šiuo metu baigiamas rengti Psichologinio smurto prevencijos ir intervencijos aprašas, kuris padės užtikrinti saugią aplinką ir tinkamai reaguoti į smurto reiškinius. Įsigaliojus šiam aprašui taip pat planuojama rengti mokymus.

Visgi SAM kviečia visų gydymo įstaigų vadovus, pirmiausia GMP, skirti daugiau dėmesio ne tik pacientų, bet ir  medikų saugai.

SAM Spaudos tarnyba

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija