Medicina, farmacija

Europos šalys imsis priemonių mažinti žalingą aplinkos poveikį žmonių sveikatai

Praėjusią savaitę vykusioje 7-ojoje Europos aplinkos ir sveikatos ministrų konferencijoje Budapešte (Vengrija) šalys pasirašė deklaraciją, kurioje įsipareigojo stiprinti sveikatos sistemų tvarumą ir atsparumą krizėms bei mažinti neigiamą klimato kaitos ir nykstančios biologinės įvairovės poveikį žmonių sveikatai. Lietuva taip pat prisijungė prie biomonitoringo programos, kurios metu bus tiriama cheminių medžiagų koncentracija žmogaus organizme.

„Konferencijos metu akcentuota, kad klimato kaita, aplinkos tarša ir bioįvairovės praradimas veikia mūsų gyvenimą, sveikatą ir gerovę, todėl veikti turime nedelsiant. Budapešte priimta deklaracija nurodo mums veiklos kryptis ir kelius, kaip bendromis visuomenės ir kiekvieno iš mūsų pastangomis galime prisidėti prie tvarios ateities kūrimo“, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius, kuris vadovavo Lietuvos delegacijai Budapešte vykusioje konferencijoje.

Daugiau nei 1,4 mln. mirčių per metus Europos regione vis dar įvyksta dėl aplinkos rizikos veiksnių sveikatai, tarp kurių pirmauja oro tarša. Skaičiuojama, kad aplinkos poveikis taip pat prisideda prie kas ketvirto susirgimo neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ligomis, vėžiu.

Reaguodamos į aplinkos keliamus iššūkius, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono valstybės įsipareigojo sutelkti bendras pastangas šiomis kryptimis:

  • spręsti klimato kaitos ir jos neigiamo poveikio žmonių sveikatai problemas, skatinant atsinaujinančią energetiką, efektyvų atliekų tvarkymą, sveiką mitybą ir kt.;
  • mažinti oro ir vandens taršą, aplinkos triukšmą, stebėti šių veiksnių poveikį žmogaus sveikatai;
  • stabdyti biologinės įvairovės ir žemės plotų nykimą;
  • didinti geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos paslaugų prieinamumą;
  • saugiai tvarkyti atliekas, atkurti užterštas vietoves, kurti žiedinę ekonomiką;
  • skatinti sveikas, saugias ir draugiškas aplinkai judėjimo priemones;
  • kurti sveiką, žalią ir atsparią miestų aplinką;
  • stiprinti bendradarbiavimą ir mokslinę pažangą.

Geriau suprasti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai ir ieškoti efektyvių sprendimų padės Vokietijos inicijuota biomonitoringo programa, kurios metu tiriamos žmogaus skysčiuose ir audiniuose esančios cheminės medžiagos bei jų koncentracija. Praėjusią savaitę Lietuvai tapus programos partnere, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija taip pat atliks šiuos tyrimus, dalinsis duomenimis ir gerąja praktika su užsienio partneriais.

SAM Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija