Sveikata, grožis

J. Olekas: Europos Komisijos planai dėl individualizuotos medicinos taip pat gali įtraukti alergijas bei astmą

Kaip artimiausiais metais Europos Komisija planuoja tobulinti individualizuotos medicinos tyrimus? Kaip alergija ir astma, dvi dažniausiai pasitaikančios lėtinės ligos, gali būti įkomponuotos į šiuos planus? Sausio mėnesį Europos Parlamento interesų grupės dėl alergijų ir astmos vicepirmininkas, europarlamentaras Juozas Olekas pristatė šias problemas Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniam direktoratui raštu.

Europos Komisija atsakė, kad investicijos į individualizuotą mediciną ateinančiais metais bus svarbus politinės darbotvarkės klausimas, su galimybe skirti dėmesį ir tokioms ligoms kaip alergijos ir astma.

Pavyzdžiui, programos „Europos Horizonto“ sveikatos dalis – finansinė mokslinių tyrimų priemonė, kurios biudžetas iki 2027-ųjų sieks 95,5 mlrd. EUR, – galės remti projektus be jokių ligų apribojimų. Praktiškai tai reiškia, kad programa „Europos Horizontas“ bus prieinamas visose ligų srityse, įskaitant alergijas ir astmą.

Galiausiai, Komisija pažymėjo individualių atsakų į COVID-19 skirtumus kaip pagrindinę paskatą tyrinėti gretutines ligas, susijusias su infekcinėmis ligomis, įskaitant alergijas ir astmą.

————————————————————————

Su rašytiniu klausimu ir Komisijos atsakymu galite susipažinti čia:

Europos Parlamento nario Juozo Oleko klausimas:

Alerginės ligos ir astma yra dvi dažniausiai pasitaikančios lėtinės ligos, nuo kurių kenčia daugiau kaip 150 mln. žmonių. Manoma, kad iki 2025 m. jos paveiks pusę visų europiečių. Kadangi alergija ir astma toliau daro didelę žalą pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms, akivaizdu, jog būtina geriau pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus siekiant pagerinti šių ligų prevenciją, valdymą ir gydymą. Gydant alergines ligas ir astmą palaipsniui pereinama prie stratifikacinio metodo, kai pacientai yra suskirstomi į grupes pagal keletą ligos charakteristikų ir kiekvienai grupei pritaikomas ligos valdymas. Stratifikacinė ir tikslioji medicina sudaro sąlygas parengti geresnes strategijas, skirtas alergiją ir astmą sukeliantiems mechanizmams kontroliuoti ir gydyti. Anksčiau rengiant individualizuotosios ir tiksliosios medicinos metodus pagrindinį vaidmenį atliko alergologija ir klinikinė imunologija. COVID-19 pandemija atskleidė, kad poreikiai šioje srityje yra nepatenkinti. „Europos horizontas“ galėtų paspartinti individualizuotosios ir tiksliosios medicinos taikymą alergijos ir astmos bei kitų ligų gydymui, užtikrinant, kad pacientų poreikiai būtų atspindėti mokslinių tyrimų darbotvarkėje.

Ar pagal programą „Europos Horizontas“ bus:

  1. Remiami moksliniai tyrimai finansuojant stratifikacinę ir tiksliąją mediciną siekiant pagerinti alerginių ligų ir astmos prevenciją, ankstyvąjį diagnozavimą ir veiksmingą gydymą?
  2. Svarstoma, kaip valstybėse narėse būtų galima optimaliai įgyvendinti stratifikacinę ir tiksliąją mediciną siekiant paskatinti vienodas galimybes visiems pacientams ES naudotis aukštos kokybės diagnostikos ir priežiūros paslaugomis?

Europos komisarės Mariya Gabriel atsakymas:

Individualizuotoji medicina iš tikrųjų taps svarbi įgyvendinant pagal programos „Europos horizontas“ veiksmų grupę „Sveikata“ finansuojamus projektus, taip pat įgyvendinant susijusius projektus, finansuojamus Europos mokslinių tyrimų tarybos, programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ ir Europos inovacijų tarybos. Pasiūlymus bus galima teikti daugelyje sričių, konkrečiai nenurodant tiriamų ligų, taigi, iš principo, bus galima teikti pasiūlymus ir dėl astmos bei alergijos, o taip pat dėl sergamumo šiomis ligomis, kaip gretutinėmis ligomis.

Be to, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir regionais, siekia užmegzti Europos partnerystę individualizuotosios medicinos srityje. Numatyta, kad partneriai veiklą pradės antrame 2023 m. pusmetyje. Jie spręs prioritetinius mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus individualizuotosios medicinos srityje ir rūpinsis šios srities įtraukimu į sveikatos priežiūros sektorių, taip pat bendrai finansuos valstybių narių ir Komisijos projektus.

Dabar Komisija dalyvauja Tarptautiniame individualizuotosios medicinos konsorciume, kuriame aptariami valstybių narių mokslinių tyrimų prioritetai, ir Europos mokslinių tyrimų erdvės individualizuotosios medicinos tinkle, kuris finansuoja šios srities projektus.

Taip pat keliuose Europos žmogaus ekspozomo tinklo vykdomuose projektuose koncentruojamasi į kvėpavimo takų ligų ir autoimuninių ligų (įskaitant alergiją ir astmą), rizikos veiksnių nustatymą ir prisidedama prie individualios rizikos vertinimų. Būsimos programos „Europos horizontas“ temos – aplinka ir sveikata. Jos taip pat gali apimti alergijas ir astmą.

Individualizuotojoje medicinoje daugiausiai dėmesio skiriama lėtinėms ligoms, įskaitant vėžį, tačiau COVID-19 pandemija parodė, kad individuali reakcija į infekcijas būna labai skirtinga. Todėl bus aktualu nuodugniau tirti su infekcijomis susijusias gretutines ligas, konkrečiai, astmą ir alergines reakcijas.

Pranešimą paskelbė: EP nario Juozo Oleko biuras, Europos Parlamento narys Juozas Olekas