Medicina, farmacija

KONKURENCIJOS TARYBA NESIKREIPS Į ANTSTOLIUS DĖL BAUDŲ, SKIRTŲ LIETUVOS VAISTINIŲ ASOCIACIJOS NARĖMS, IŠIEŠKOJIMO

Konkurencijos taryba nusprendė nesikreipti į antstolius dėl 8 bendrovėms, priklausančioms Lietuvos vaistinių asociacijai, skirtų baudų priverstinio išieškojimo, nes gavo bankų garantijas, patvirtinančias, kad finansinės sankcijos bus sumokėtos.

Pernai gruodžio 13 d. Konkurencijos taryba paskelbė, kad Lietuvos vaistinių asociacija ir 8-ios jai priklausančios bendrovės susitarė dėl kompensuojamųjų vaistų antkainių. Už Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pažeidimą iš viso skirta baudų už daugiau kaip 72 mln. Eur. Asociacija ir bendrovės šį nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Kovo 13 d. baigėsi Konkurencijos įstatyme numatytas trijų mėnesių terminas, per kurį Lietuvos vaistinių asociacija ir jai priklausančios bendrovės turėjo į valstybės biudžetą sumokėti už konkurenciją ribojantį susitarimą skirtas baudas. Per minėtą terminą 7380 Eur dydžio baudą sumokėjo Lietuvos vaistinių asociacija, o iš kitų pažeidėjų Konkurencijos taryba gavo bankų garantijas, kad baudos bus sumokėtos.

Konkurencijos įstatyme numatyta, kad Konkurencijos taryba priima sprendimą nesikreipti į antstolį dėl priverstinio baudos išieškojimo bylinėjimosi teisme laikotarpiu, kai institucijos nutarimas, kuriuo paskirta bauda, apskundžiamas teismui ir pažeidėja pateikia finansų įstaigos suteikiamą finansinę garantiją ir (arba) draudimo įmonės laidavimo draudimą, kurie padengtų paskirtos baudos sumą. Kadangi bendrovės pateikė bankų garantijas, kad baudos bus sumokėtos, Konkurencijos taryba nusprendė nesikreipti į antstolius dėl priverstinio baudų išieškojimo.

Vykstant bylinėjimosi procesui palūkanos nuo Konkurencijos tarybos skirtų, bet, pateikus banko garantijas, nesumokėtų baudų, nėra skaičiuojamos. Teismui patvirtinus ar pakeitus Konkurencijos tarybos nutarimą ir ūkio subjektams neįvykdžius priimto teismo sprendimo, Konkurencijos taryba galės įgyvendinti savo reikalavimo teisę pagal garantijas, atsižvelgdama į atitinkamą teismo sprendimą.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba