Medicina, farmacija

KONKURENCIJOS TARYBA TIRS, AR AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ NERIBOJO VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ GYDYMO ĮSTAIGŲ KONKURENCIJOS

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Akmenės rajono savivaldybės sprendimo skirti įvairias skatinimo priemones tik į savivaldybės viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas atvykstantiems dirbti gydytojams. Tokias priemones numatančia programa negali pasinaudoti privačios gydymo įstaigos, teikiančios tiek mokamas, tiek ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas Akmenės rajone.

Konkurencijos taryba gavo privačios gydymo įstaigos Akmenės sveikatos centro pareiškimą dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 m. spalį patvirtintos „Trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Akmenės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos“, kurioje numatytos tokios gydytojų pritraukimo priemonės kaip vienkartinė piniginė išmoka, rezidentūros studijų kompensavimas (ne didesnis nei rezidentūros studijų kaina), savivaldybės būsto skyrimas. Šias ir kitas skatinimo priemones gali tikėtis gauti tik į savivaldybės valdomas sveikatos priežiūros įstaigas atvykstantys dirbti gydytojai.

Pareiškėjo teigimu, minėtu sprendimu yra privilegijuojamos savivaldybės valdomos asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir diskriminuojamos privačios įstaigos, kurios negali vienodomis sąlygomis konkuruoti dėl gydytojų pritraukimo. Tyrimo metu Konkurencijos taryba aiškinsis, ar sveikatos priežiūros įstaigoms nebuvo sudarytos skirtingos konkurencijos sąlygos ir nebuvo pažeistas Konkurencijos įstatymas.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, jog gydytojų skatinimo priemones taiko ne viena šalies savivaldybė, tačiau dalis jų yra numačiusios tvarką, pagal kurią finansinėmis paskatomis gali pasinaudoti visos – tiek viešosios, tiek privačios – sveikatos priežiūros įstaigos, siekiančios pritraukti gydytojus į regionus, kur vietos gyventojams būtų prieinama kuo daugiau nemokamų ir mokamų sveikatos priežiūros paslaugų.

Sprendimas pradėti tyrimą rodo, jog yra pagrindas įtarti galimą pažeidimą, tačiau tai nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Konkurencijos įstatymas nustato pareigą viešojo administravimo subjektams užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba