Vaistai nuo vėžio

Ląsteles žudantys vaistai

Vėžinės ląstelės turi nenormalių savybių: jos neribotai ir nevaldomai dauginasi, perauga gretimus audinius ir migruoja į kitas organizmo vietas (metastazuoja). Vaistai nuo vėžio naikina tokias ląsteles.Ląsteles žudantys vaistai (citostatikai) įvairiais būdais žaloja vėžinių ląstelių nukleorūgštis, kuriose yra genetinė informacija, arba neleidžia vėžinėms ląstelėms dalytis. Deja, šie vaistai neišvengiamai pažeidžia ir nepiktybines ląsteles, todėl beveik visada sukelia sunkių nepageidaujamų reakcijų. Dažniausios problemos – infekcinės komplikacijos, kraujavimas ir pykinimas. Dauguma citostatikų stipriai dirgina audinius ir yra kenksmingi aplinkai, todėl turi būti vartojami tik specialiose patalpose, laikantis saugumo taisyklių.Jei, vartojant citostatikus, susergama infekcine liga arba kontaktuojama su infekcine liga sergančiu ligoniu, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei numatoma operacija, gydytoją būtina informuoti apie šių vaistų vartojimą.
Adriblastina® (Doksorubicinas)
Alkeran (Melfalanas)
Bleocin® (Bleomicinas)
Bleolem (Bleomicinas)
Campto® (Irinotekanas)
Cyclophosphanum (Ciklofosfamidas)
Cycloplatin® (Karboplatina)
Cytosar® (Citarabinas)
Cytoxan (Ciklofosfamidas)
Daunoblastina (Daunorubicinas)
Deticene (Dakarbazinas)
Doxolem (Doksorubicinas)
Eloxatin (Oksaliplatina)
Endoxan® (Ciklofosfamidas)
Estracyt (Estramustinas)
Etops (Etopozidas)
Farmorubicin® (Epirubicinas)
Fludara (Fludarabinas)
Fluoraxan (Fluorouracilis)
Ftorafurs (Tegafuras)
Gemzar (Gemcitabinas)
Glivec (Imatinibas)
Hycamtin (Topotekanas)
Hydrea® (Hidroksikarbamidas)
Holoxan (Ifosfamidas)
Lanvis (Tioguaninas)
Lastet® (Etopozidas)
Ledoxina (Ciklofosfamidas)
Leukeran (Chlorambucilis)
Miltex (Miltefosinas)
Myleran (Busulfanas)
Mutamycin® (Mitomicinas)
Navelbine (Vinorelbinas)
Onkotrone (Mitoksantronas)
Paraplatin® (Karboplatina)
Platidiam® (Cisplatina)
Platinol (Cisplatina)
Puri-Nethol (Merkaptopurinas)
Rastocin® (Doksorubicinas)
Taxol® (Paklitakselis)
Taxotere® (Docetakselis)
Tomudex (Raltitreksedas)
Trexan® (Metotreksatas)
Vepesid® (Etopozidas)
Visudyne (Verteporfinas)
Xeloda (Kapecitabinas)
Zavedos® (Idarubicinas)