Medicina, farmacija

Ligoninės Medicinos etikos komisijoje – permainos

Pasitikėjimo bei optimizmo vadini jau šešerius metus aktyviai ir principingai dirbo Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicinos etikos komisijos nariai. Darni komanda rinkosi įvertinti praėjusios kadencijos darbą bei pristatyti naujosios komisijos narius, kurie tęs pradėtus darbus. Visus šešerius metus komisijai vadovavusi Ingrida Kurmanskienė, Reabilitacijos skyriaus logoterapeutė, įvertino komisijos darbą ir džiaugėsi, kad didelė komanda dirbo susiklausiusi. „Aš pati galvoju, kad tai buvo komanda, su kuria būtų galima keliauti į kalnus“, – džiaugėsi pirmininkė didžiuliu pasitikėjimu vienų kitais, optimizmu bei nuolat lydėjusiu supratimu, kad gėris turi triumfuoti.
Komisijos pirmininkė I. Kurmanskienė pristatė naujosios komisijos narius ir įspėjo juos, kad dirbti šioje komisijoje nebus lengva, nes tenka įsiklausyti, suprasti tą pačią situaciją iš įvairių pusių.
„Reikia pabūti moderatoriais, kurie parodytų, kad yra kitoks konflikto sprendimo kelias, kad galima padėti žmogui, priimant sprendimus“, – sakė pirmininkė ir pakvietė savo patirtimi pasidalinti šešerius metus šioje komisijoje dirbusią visuomenės atstovę Gintą Gerikaitę, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanę.
„Esu dėkinga, kad galėjau būti šioje komandoje, nes buvo svarbu žinoti, kur ateina mūsų fakulteto moksleiviai, kaip dirba absolventai. Man rūpi, kas vyksta ligoninėje, tad nebuvau stebėtoja iš šalies“, – dėkodama komandai už bendrą darbą G. Gerikaitė įvertino ir patirtį, kuri kaupėsi mokantis vieniems kitų klausytis bei suprasti ateinančiuosius į komisiją spręsti kolektyve kilusių problemų. „Kartais ateina pasimetę, supykę, mes galėjome padėti jiems išeiti iš to pykčio labirintų. Kai pats žmogus ieško išėjimo, ir padėti pavyksta lengviau. Buvo ir taip, kad reikėjo pasakyti, jog praverstų prichoterapeuto pagalba“, – apie nelengvą darbą kalbėdama dekanė pasidžiaugė ir sėkmės atvejais, kai į konfliktą patekę žmonės atsiprašydavo vieni kitų, padėkodavo.
Atsisveikindama su komisijos darbu ir jos nariais G. Gerikaitė visų vardu padėkojo komisijos pirmininkei Ingridai Kurmanskienei, kuri visiems yra geranoriškumo, dėmesingumo pavyzdys.
Nuoširdų ir nepriekaištingą komisijos pirmininkės I. Kurmanskienės darbą bei narių, atsisveikinusių su šia veikla, pastangas įvertino ligoninės direktorius Mindaugas Pauliukas, kurio padėkos įteiktos aktyviausiems Medicinos etikos komisijos nariams: Gintai Gerikaitei, Danguolei Jocienei, Živilei Ramanauskienei ir Birutei Krištopaitienei.
Padėkojusi buvusiem komisijos nariams, pirmininkė pristatė naujosios komisijos narius, kuriai pirmininkaus Gitana Bykova, Moters ir vaiko klinikos Vaikų skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos centro vadovė, vaikų ligų ir vaikų intensyviosios terapijos gydytoja. Drauge Medicinos etikos komisijoje dirbs dr. Lina Garšvė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė (visuomenės atstovė), Tomas Kedušis , Respublikinės Šiaulių ligoninės kunigas kapelionas, Jolanta Trečiokienė, Moters ir vaiko klinikos Moterų konsultacijų skyriaus vyresnioji slaugos administratorė, Reda Juškaitė – Domeikienė, Psichiatrijos klinikos Psichiatrijos skyriaus vedėja, gydytoja psichiatrė, Edgaras Klemanskis, Vidaus ligų skyriaus vedėjas, vidaus ligų gydytojas, Daiva Juškevičienė, Onkologijos klinikos vyresnioji slaugos administratorė, Aurelija Simavičienė, Ambulatorinės reabilitacijos koordinatorė, Elvina Brūzgė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, Laura Grigaitienė, Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos bendrosios praktikos slaugytoja, Alfonsas Šapalas, Ortopedijos – traumatologijos centro gydytojas ortopedas traumatologas, Marius Bardauskas, Nefrologijos-toksikologijos skyriaus gydytojas nefrologas.

Nuotr.
Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicinos etikos komisijos nariams padėkos už nuveiktus darbus ir sveikinimai, pradėjus naują kadenciją.

Zitos Katkienės nuotr.

Pranešimą paskelbė: Zita Katkienė, Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ