Medicina, farmacija

Pirmoji ponia onkologinių ligonių asociacijos „Uola“ bendruomenei: jūsų veikla yra nepaprastai svarbi ir reikalinga

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį Ukmergėje susitiko su onkologinių ligonių asociacijos „Uola“ bendruomene.

Pirmajai poniai pristatyti „Uolos“ darbai, kurie yra glaudžiai susiję su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) veikla.

„Uolos“ bendruomenė teikia psichologinę ir socialinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms bei jų artimiesiems, skatina visuomenės supratimą apie onkologines ligas, organizuoja edukacinius renginius ir seminarus, bendradarbiauja su gydymo įstaigomis, socialinėmis tarnybomis ir kitomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą onkologiniams ligoniams.

Pasak pirmosios ponios, sergančiųjų asociacija kaip savipagalbos bendruomenė ir asociacijos teikiamos paslaugos gali tapti nepakeičiama atrama ir pagalba onkologiniams ligoniams. „Džiaugiuosi, kad Ukmergėje veikia tokia aktyvi asociacija kaip „Uola“, kuri vienija onkologinėmis ligomis sergančius žmones ir jų artimuosius, teikia jiems psichologinę ir socialinę pagalbą, organizuoja edukacinius renginius, bendruomenines veiklas. Jūsų veikla yra nepaprastai svarbi ir reikalinga“, – asociacijos bendruomenei kalbėjo D. Nausėdienė.

Onkologinė liga – tarsi audra, sujaukianti įprastą gyvenimą, teigė pirmoji ponia. „Ji sukelia baimę, nerimą, vienišumo jausmą ir gali palikti žmogų tarsi stovintį vienam prieš milžinišką bangą. Būtent tokioje situacijoje nepaprastai svarbi tampa atrama – tvirta uola, į kurią galima atsiremti, pasisemti stiprybės ir jausti, kad nesate vieni. Šia uola tapo jūsų organizacija. Jūs esate vieni kitiems uola, nes tokia bendrystė pasižymi keliomis svarbiomis savybėmis: tvirtumu, parama ir pastovumu“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia su asociacijos bendruomene kalbėjosi apie emocinę paramą, praktinę pagalbą, psichologinės ir socialinės pagalbos stiprinimą, ankstyvosios diagnostikos svarbą, inovatyvių vaistų prieinamumo problemą.

Prezidentas inicijavo Farmacijos įstatymo pakeitimus ir siekia pagerinti pacientų prieinamumą prie inovatyvių medikamentų. Įstatymo projektu Prezidentas siekia pagerinti inovatyvių gydymo metodų ir vaistų prieinamumą labai retomis ligomis sergantiems pacientams ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo sistemą labiau orientuoti į sprendimų atitikimą paciento poreikiams, padidinti  sprendimų skaidrumą bei pagerinti sprendimų kokybę, įtraukiant į sprendimų priėmimo procesą svarbių suinteresuotų grupių atstovus.

Pranešimą paskelbė: Sofija Armoškaitė-Godliauskienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija