Sveikata, grožis

Privalomų higienos įgūdžių mokymų ir atestavimo kursų reglamentavimo trūkumas kelia rizikas skaidrumui

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai vykdomus privalomuosius higienos įgūdžių mokymų ir atestavimo kursus, antikorupciniu požiūriu įvertino teisės aktus, reglamentuojančius privalomųjų mokymų ir atestavimo bei priežiūros vykdymo tvarką. Nustatyta, kad neišsamus teisinis reguliavimas sudaro galimybes piktnaudžiauti organizuojant minėtus mokymus, taip pat kyla rizikos nesąžiningam atestacijos dokumento įgijimui.

Antikorupcinio vertinimo metu nustatyta, kad nors privalomieji higienos įgūdžių mokymai gali vykti nuotoliniu būdu, nėra reglamentuota detalesnė šių mokymų bei atestavimo tvarka, mokymų vykdytojui nėra keliami detalūs reikalavimai, kuriuos turėtų įgyvendinti, norėdamas užtikrinti nuotoliniu būdu vykdomos atestacijos skaidrumą.

Dėl galimybės pačiam mokymų vykdytojui savo nuožiūra nuspręsti, kaip vykdyti atestaciją nuotoliniu būdu, praktikoje gali pasitaikyti atvejų, kuomet nesąžiningi asmenys galėtų pasinaudoti teisiniu neapibrėžtumu ir išduoti pažymėjimą ne tik kad realių žinių neįgavusiam, bet ir praktiškai mokymų neišklausiusiam asmeniui (pvz., kuomet laikantis atestaciją asmuo už tam tikrą atlygį ar kitą naudą, susitaręs su mokymų vykdytoju, neteisėtai įsigytų pažymėjimą).

Be to, STT korupcijos prevencijos pareigūnai pastebėjo, kad norminiuose teisės aktuose nėra reglamentuota ir reali pirmosios pagalbos mokymo ir žinių patikrinimo tvarka. Nesant nustatytų reikalavimų mokymų vykdytojams, kiekvienas jų savo nuožiūra gali pasirinkti, kokius reikalavimus sau išsikelti. Dėl šios priežasties privalomojo mokymo priežiūrą vykdančiam Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nesuteikiama reali galimybė, atliekant mokymo veiklos priežiūrą, objektyviai ir vienodai įvertinti visus mokymus vykdančius juridinius ir fizinius asmenis.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad privalomųjų pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymų atlikimo skaidrumas yra itin svarbus visai visuomenei, nes juos privalo išklausyti ir gauti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą tokie asmenys kaip maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, grožio ir apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai bei kiti teisės akte įvardinti asmenys, o pirmosios pagalbos mokymus – asmenys, siekiantys gauti AM, A1, A2, A, B1, B ar BE motorinių transporto priemonių kategoriją.

Su visa antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba