Medicina, farmacija

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui reglamentuoti sankcijas už veiklos su vaistiniais preparatais pažeidimus

Seimas po svarstymo pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pataisų projektui, kuriuo siūloma nustatyti sankcijas už teisės aktų, nustatančių reikalavimus vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms teisę parduoti vaistinius preparatus gyventojams, ir nustatančių reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASP įstaigos) įstaigų vykdomai veiklai su vaistiniais preparatais, pažeidimus.

Šiuo metu galiojančiame Farmacijos įstatyme yra reglamentuoti reikalavimai veiklai su vaistiniais preparatais ASP įstaigose ir vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, reklaminių renginių apie vaistinius preparatus organizavimui asmens sveikatos priežiūros specialistams. Tačiau Administracinių nusižengimų kodekse atsakomybė už šių reikalavimų nevykdymą ar pažeidimą nenumatyta. Pasak projektą rengusios Sveikatos apsaugos ministerijos, veiklos su vaistiniais preparatais priežiūrą vykdanti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, nustačiusi veiklos pažeidimus, neturi įgaliojimų patraukti juridinių asmenų vadovų ar kitų atsakingų asmenų administracinėn atsakomybėn.

Siūloma nustatyti administracinę atsakomybę asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims už teisės aktų reikalavimų nevykdymą ir pažeidimus vykdant veiklą su vaistiniais preparatais asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdant vaistinių preparatų pardavimą gyventojams vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse ir organizuojant reklaminius renginius apie vaistinius preparatus sveikatos priežiūros specialistams. Siūlomi baudų dydžiai nustatyti atsižvelgiant į veiklos objekto veiklos pobūdį, vykdomos veiklos su vaistiniais preparatais apimtis, taikomus baudų dydžius už kitus panašaus pobūdžio veiklos pažeidimus. Įgaliojimus taikyti šias sankcijas dėl nustatomų administracinių nusižengimų siūloma suteikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių veikla nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių stabdoma jų teisė parduoti Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąraše nurodytus vaistus (vaistinius preparatus) visose ar konkrečioje veiklos vietoje, nurodytoje Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše, ir pažeidimus, dėl kurių vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė arba jos konkreti veiklos vieta išbraukiama iš šio sąrašo, užtrauktų baudą asmenims nuo vieno šimto iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-3234 po svarstymo pritarė 122, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė du Seimo nariai.

Projekto aiškinamajame rašte pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos informacija, kad „2018–2022 m. ASP įstaigose buvo atlikti 77 patikrinimai: 19 bendrų planinių patikrinimų, 29 tiksliniai patikrinimai (gavus skundą, kitų institucijų prašymą / turint informacijos apie galimus pažeidimus) ir 29 patikrinimai dėl nustatytų trūkumų šalinimo. Patikrinimų dėl trūkumų šalinimo metu buvo nustatyta, kad 16 ASP įstaigų trūkumų nepašalino arba pašalino netinkamai. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse 2020–2022 m. buvo atlikti 79 patikrinimai: 55 bendri planiniai patikrinimai ir 24 patikrinimai dėl nustatytų trūkumų šalinimo. Tikrinimų metu net 20 vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių buvo nustatyti reikšmingi trūkumai kainų srityje, turintys neigiamą poveikį gyventojams, įsigyjantiems vaistinių preparatų. Todėl galima daryti prielaidą, kad dėl ketvirtadalio nustatytų pažeidimų ASP įstaigose ir dėl ketvirtadalio pažeidimų vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse būtų reikėję taikyti sankcijas, tačiau, nesant teisinio pagrindo, valstybės institucija neturėjo galimybės to padaryti“.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija