Medicina, farmacija

Seimas svarstys siūlymą reglamentuoti sankcijas už veiklos su vaistiniais preparatais pažeidimus

Seimui pristatytu Administracinių nusižengimų kodekso pataisų projektu siūloma nustatyti sankcijas už teisės aktų, nustatančių reikalavimus vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms teisę parduoti vaistinius preparatus gyventojams, ir nustatančių reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASP įstaigos) įstaigų vykdomai veiklai su vaistiniais preparatais, pažeidimus.

Pristatydamas siūlymus sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas pažymėjo, kad  Farmacijos įstatyme yra reglamentuoti reikalavimai veiklai su vaistiniais preparatais ASP įstaigose ir vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, reklaminių renginių apie vaistinius preparatus organizavimui asmens sveikatos priežiūros specialistams. Tačiau Administracinių nusižengimų kodekse atsakomybė už šių reikalavimų nevykdymą ar pažeidimą nenumatyta. Todėl veiklos su vaistiniais preparatais priežiūrą vykdanti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, nustačiusi veiklos pažeidimus, neturi įgaliojimų patraukti juridinių asmenų vadovų ar kitų atsakingų asmenų administracinėn atsakomybėn.

„Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdoma veikla apima vaistinių preparatų įsigijimą, priėmimą, patikrinimą, laikymą, apskaitą, paskirstymą skyriams, todėl labai svarbu, kad vykdant šią veiklą nebūtų pažeidžiama vaistinio preparato kokybė ir pacientai gautų tik saugius vaistinius preparatus“, – sakė sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.

Pasak viceministro, siūloma nustatyti administracinę atsakomybę asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims už teisės aktų reikalavimų nevykdymą ir pažeidimus vykdant veiklą su vaistiniais preparatais asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdant vaistinių preparatų pardavimą gyventojams vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse ir organizuojant reklaminius renginius apie vaistinius preparatus sveikatos priežiūros specialistams. Siūlomi baudų dydžiai nustatyti atsižvelgiant į veiklos objekto veiklos pobūdį, vykdomos veiklos su vaistiniais preparatais apimtis, taikomus baudų dydžius už kitus panašaus pobūdžio veiklos pažeidimus. Įgaliojimus taikyti šias sankcijas dėl nustatomų administracinių nusižengimų siūloma suteikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.

„Siūlomų sankcijų nustatymas sudarys teisines sąlygas veiksmingam asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių bei vaistinių preparatų registruotojų, organizuojančių reklaminius renginius apie vaistinius preparatus, sudrausminimui, sustiprins priežiūrą, tikėtina, bus mažiau pažeidimų arba jie bus užkardyti vykdant veiklą su vaistiniais preparatais asmens sveikatos priežiūros įstaigose, todėl pacientai bus gydomi tik saugiais ir kokybiškais vaistiniais preparatais. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių geresnė priežiūra užtikrins veiklos atitiktį teisės aktams vykdant nereceptinių vaistinių preparatų pardavimą gyventojams“, – pažymėjo A. Pečkauskas.

Sveikatos apsaugos viceministro teigimu, galimybė veiksmingai vykdyti reklaminių renginių organizavimo priežiūrą sumažintų galimų pažeidimų skaičių ir turėtų teigiamą poveikį įregistruotųjų sveikatos priežiūros bei firmų farmacijos specialistų bendradarbiavimui ir specialistų priimamų sprendimų dėl pacientų gydymo ar vaistinių preparatų išdavimo skaidrumui.

Administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-3234 po pateikimo vieningai pritarė 127 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti pavasario sesijos metu.

Projekto aiškinamajame rašte pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos informacija, kad „2018–2022 m. ASP įstaigose buvo atlikti 77 patikrinimai: 19 bendrų planinių patikrinimų, 29 tiksliniai patikrinimai (gavus skundą, kitų institucijų prašymą / turint informacijos apie galimus pažeidimus) ir 29 patikrinimai dėl nustatytų trūkumų šalinimo. Patikrinimų dėl trūkumų šalinimo metu buvo nustatyta, kad 16 ASP įstaigų trūkumų nepašalino arba pašalino netinkamai. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse 2020–2022 m. buvo atlikti 79 patikrinimai: 55 bendri planiniai patikrinimai ir 24 patikrinimai dėl nustatytų trūkumų šalinimo. Tikrinimų metu net 20 vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių buvo nustatyti reikšmingi trūkumai kainų srityje, turintys neigiamą poveikį gyventojams, įsigyjantiems vaistinių preparatų. Todėl galima daryti prielaidą, kad dėl ketvirtadalio nustatytų pažeidimų ASP įstaigose ir dėl ketvirtadalio pažeidimų vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse būtų reikėję taikyti sankcijas, tačiau, nesant teisinio pagrindo, valstybės institucija neturėjo galimybės to padaryti“.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija