Sveikata, grožis

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pranešimas. Seimo narys Vytautas Bakas: „Netenkame žmonių, nes jie tiesiog miršta belaukdami eilėse“

2022 m. lapkričio 30 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Vytautas Bakas inicijavo susitikimą dėl sveikatos priežiūros padėties Alytaus regione, kuri demokratams kelia susirūpinimą. Lazdijų ligoninėje vykusiame pasitarime aktyviai dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, taip pat Alytaus poliklinikos, ligoninės vadovai, šių savivaldybių gydytojai ir visuomenės sveikatos biurų atstovai.

Pasak Seimo nario, Lietuvoje yra susiklosčiusi paradoksali situacija – Lietuva yra daugiausiai paslaugų suteikianti valstybė, tačiau atsidūrusi ir tarp pirmaujančių valstybių Europoje pagal perteklinių mirčių skaičių.

„Teisė į kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą – viena svarbiausių žmogaus teisių, todėl labai svarbu ją užtikrinti laiku ir kokybiškai. Kaina, kurią sumoka žmonės negalintys gauti pagalbos laiku, – gyvybė.  Dėl paslaugų trūkumo, dėl ilgo laukimo patekti pas gydytoją, dėl nepakankamo kokybės užtikrinimo Lietuva netenka žmonių, nes jie tiesiog miršta belaukdami eilėse. Situacija Alytaus regione kelia nerimą, čia fiksuojamas vienas didžiausių mirtingumo rodiklių, apie grėsmes kalba specialistų analizės. Savivaldybėms turi skaudėti galvą, visos pripažįsta problemas, bet strateginiuose planuose net nenusimato konkrečių priemonių, kaip padėti išsaugoti žmones“, – sako Seimo Žmogaus teisių komiteto narys, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko pavaduotojas V. Bakas.

Išsamią padėties regione analizę dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės veiksnių pristatė Vilniaus teritorinės ligonių kasos Sutarčių skyriaus vedėja Dangira Skebėrienė. Paslaugų skaičius, tenkantis 100-tui prisirašiusiųjų prie pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gyventojų, 2022 m. tam tikrose paslaugų grupėse Alytaus regiono savivaldybėse labai skiriasi nuo šalies vidurkio.

Dienos stacionaro paslaugų Alytaus mieste suteikiama net 25,1 proc. mažiau, Lazdijuose – net 64,6 proc. Ambulatorinių reabilitacijos paslaugų vaikams Alytuje teikiama 69,3 proc., Lazdijuose 88,1 proc. mažiau nei šalies vidurkis. Alytaus rajone visų paslaugų grupių suteikiama mažiau nei šalies vidurkis, išskyrus stebėjimo paslaugas.

Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė pasitarimo metu ragino atkreipti dėmesį į esminį kokybiškos paslaugos suteikimo faktorių – žmogiškuosius išteklius regiono ligoninėse:

„Turime matyti ne tik savo rajoną, bet visą regioną, aiškiai įsivardyti problemas, poreikius ir lūkesčius. Reikia matyti, kokius žmogiškuosius išteklius turėsime po penkerių ar dešimties metų; įranga – įgyjama, lėšos – skiriamos, tačiau svarbu matyti žmones, kurie gali profesionaliai dirbti. Taip pat prašome Sveikatos apsaugos ministerijos aiškumo ir konkretumo, esame pasirengę bendradarbiauti, tačiau politiką formuojančių institucijų pozicija turi būti aiški“, – pažymi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko pavaduotoja A. Miškinienė.

Tendenciją, kuri nėra gera, iliustruoja ir skaičiai, pavyzdžiui, Alytaus poliklinikoje gydytojų virš 65 metų yra 48 proc., Alytaus  apskr. tuberkuliozės ligoninėje – net 56 proc. Panaši situacija ir tarp slaugytojų, regiono slaugytojų amžiaus vidurkis 51–65 m.

Seimo narys V. Bakas ragino sveikatos priežiūros įstaigas drauge su savivaldybėmis skatinti jaunus medikus sugrįžti į regionus, pritraukti talentus žvelgiant plačiau: „Daugelis savivaldybių taiko panašias jaunų gydytojų pritraukimo taktikas, tačiau jos jau nebeveiksmingos ir konkurencinėje kovoje su didmiesčiais pralaimi. Šiandien jaunam specialistui reikia ne tik piniginės paskatos, būsto suteikimo garantijų, bet daugiau – puikiai išvystytų viešųjų paslaugų. Geras susisiekimas, ugdymo tinklas, kokybiškos ir prieinamos medicinos paslaugos, aiški savivaldybės vystymosi kryptis – kaip regionas turime pasiūlyti kompleksą, kuris būtų garantas jauniems specialistams atvykti ir kurtis.“

Anot VšĮ „Alytaus ligoninė“ direktoriaus Artūro Vasiliausko, šiuo metu Alytaus miesto savivaldybė yra pasirašiusi dešimt sutarčių su būsimais rezidentais, tačiau specialistų ieško nuolatos.

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė pasitarimo metu akcentavo, kad svarbu ne tik sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, bet ir visuomenės sveikatos kontekstas. Sveikatos priežiūra lemia 10 proc. žmogaus sveikatos, o gyvensena – net 50 proc.

Prevencijos priemonėmis išvengiamo mirtingumo rodikliai vieni didžiausių Europos Sąjungoje, todėl V. Bako nuomone, būtina stiprinti prevencijos programas ir šių prieinamumą gyventojams, raginti žmones dalyvauti programose. Vertinant prevencinių kampanijų veiksmingumą, nepakanka įvertinti ant autobuso priklijuoto gražaus akcijos logotipo, svarbu, koks rezultatas – kiek žmonės naudojasi prevencinėmis programomis.

Taip pat būtina stiprinti savivaldybės gydytojų, kurie turi itin glaudžiai  bendradarbiauti su visuomenės sveikatos biurais, kompetencijas, siekiant išsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti jų teises, tačiau drauge ir šviesti primenant pareigas – rūpintis sveikata. VŠĮ „Alytaus poliklinikos“ direktoriaus Mariaus Jasaičio nuomone, tam turėtų būti skiriamos didesnės lėšos viešinimui.

Seime sveikatos reformai uždegta žalia šviesa – ar ji užtikrins kokybę ir prieinamumą kiekvienam, ar tikrai bus arčiau žmogaus, ir jis laiku gaus reikalingą paslaugą, priklauso nuo visų regione esančių sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybių politikų bendradarbiavimo. Alytaus ligoninė po reformos tampa sveikatos priežiūros paslaugų centru, nuo kurio priklauso, kada ir kokią pagalbą gaus žmonės, gyvenantys visose regiono savivaldybėse.

Seimo narys V. Bakas pasiūlė sveikatos priežiūros klausimą įtraukti į regioninės tarybos darbotvarkę, įkurti regioninę sveikatos priežiūros tarybą arba apskritąjį stalą. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai (poliklinikų, ligoninių, privačių įstaigų) ir politikai bei savivaldybių vyriausieji gydytojai, nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos, pacientų atstovai galėtų bendradarbiauti, keistis informacija.

Po šio susitikimo paaiškėjo, kad nėra vieningo matymo, kokios yra perteklinio mirtingumo priežastys, todėl svarbu atlikti detalią susiklosčiusios situacijos ir jos priežasčių regione analizę, nusistatyti aiškius kriterijus strateginiuose dokumentuose, atlikti nuolatinį paslaugų kokybės monitoringą. 

Daugiau informacijos:

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ referentas (atstovas spaudai)

Kęstutis Butvydas

El. p. kestutis.butvydas@lrs.lt, mob. 8 612 22 573

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija