Sveikata, grožis

Seimo Priklausomybių prevencijos komisija teigiamai vertina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento veiklos nuoseklumą ir pasiektus rezultatus

2022 m. balandžio 7 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Balandžio 6 d. Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) pristatė savo 2021 m. veiklą.

NTAKD direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian išskyrė vieną iš svarbiausių ir prioritetinių 2021 m. departamento atliktų darbų – Nacionalinę darbotvarkę narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės klausimais iki 2035 m. Šis dokumentas pakeis iki šiol galiojantį strateginį dokumentą „Valstybinė narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės 2018–2028 m. programa“.

G. Belian atkreipė dėmesį į reikšmingą NTAKD pasiekimą, t. y. Jungtinių Tautų (JT) Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje (ECOSOC) Niujorke 2021 m. balandžio 20 d. vykusiuose rinkimuose Lietuva buvo išrinkta į JT Narkotinių medžiagų komisiją 2022–2025 m. kadencijai. Lietuvos kandidatavimo į Narkotinių medžiagų komisijos narius kampanija 2021 m. buvo vykdyta NTAKD iniciatyva. Komisija formuoja tarptautinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, sprendžia dėl medžiagų įtraukimo į narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų prekursorių sąrašus.

NTAKD kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis 2021 m. tęsė 2019 m. pradėtą bandomąjį tyrimą „Naloksono, skirto opioidų perdozavimo prevencijai, išdavimas žemo slenksčio paslaugų kabinetuose“, kuriuo siekiama išbandyti teisinį naloksono išdavimo reglamentavimą ir padėti žemo slenksčio paslaugų kabinetams (teikiantiems nemokamas, anonimines, konfidencialias sveikatos priežiūros ir kitas paslaugos asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu bei dėl rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis) organizuoti naloksono išdavimo procesus pagal egzistuojančią tvarką. Projektas pradėtas vykdyti Alytaus, Kauno ir Klaipėdos žemo slenksčio kabinetuose. Jiems suteikta reikalinga pagalba įsigyjant 500 naloksono rinkinių, kurie buvo nemokai išduodami asmenis, patiriantiems riziką perdozuoti, ar jų artimiesiems. 2021 m. naloksono rinkiniai pradėti dalyti ir Vilniaus žemo slenksčio kabinetuose.

Higienos instituto duomenimis, daugiausia mirčių nuo perdozavimo sukelia opioidai. Mirtinų perdozavimų atvejų Lietuvoje skaičius 2020 m. labai sumažėjo, lyginant 2015–2016 m. skaičius, kai  buvo stebimas didžiausias mirtinų atvejų skaičiaus šuolis.

Departamentas rugpjūčio 31 d. paskelbė Tarptautine perdozavimo žinomumo diena. Bendradarbiaudamas su Vilniaus m. savivaldybe, šią dieną apšvietė visus Vilniaus tiltus violetine spalva, taip atkreipdamas visuomenės dėmesį į egzistuojančią problemą.

NTAKD direktoriaus pavaduotoja komisijai pristatė ir svarbiausius atliktus darbus psichoaktyviųjų medžiagų paklausos mažinimo srityje. G. Belian pasakojo apie kryptingą Ankstyvosios intervencijos paslaugų vaikams ir jaunimui diegimą nacionaliniu mastu, nurodė patraukliausias ir lengvai prieinamas priemones internetinėje erdvėje, vykdytas socialines kampanijas psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos tema („Vaikystė šešėlyje“, „Pasaulinė diena be tabako“),  apžvelgė vykdomas prevencines ir žalos mažinimo priemones muzikos festivaliuose ir vakarėliuose, edukacinės iniciatyvos „Saugi erdvė“ rezultatus.

NTAKD ataskaitoje taip pat galima susipažinti su psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimo priemonėmis, vykdoma prekursorių veiklos priežiūra ir stebėsena, naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų koordinavimo, rizikos vertinimo, informavimo ir reagavimo į jų keliamas grėsmes algoritmais, kaip vykdoma tabako ir alkoholio kontrolės priežiūra ir kt.

Su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2021 m. veiklos ataskaita galima susipažinti NTAKD interneto svetainėje www.ntakd.lt

  

Komisijos pirmininkė Morgana Danielė, mob. 8 698 42 104

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja Erika Mikalajūnienė,

tel. (8 5) 239 6815, e. p. erika.mikalajuniene@lrs.lt

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija