Sveikata, grožis

Seimo Sveikatos reikalų komitetas: būtina užkirsti kelią pasikartojantiems smurto prieš medikus atvejams

2023 m. kovo 15 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

 

Šiandien Sveikatos reikalų komitetas (SRK), siekdamas prisidėti prie problemos dėl kompleksinio ir sisteminio smurto prieš sveikatos priežiūros specialistus sprendimo pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM)  bei  asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) vadovams situacijos gerinimo priemones ir paprašė apie jų vykdymo eigą informuoti iki 2023 m. birželio 1 d.

 2023 m. vasario 5 d. SRK išklausė posėdžio dalyvių pateiktą informaciją, susijusią su fizinio ir psichologinio smurto prieš medikus prevencija ir jų saugumo darbo vietoje užtikrinimu, ir įvertino SAM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Higienos instituto, Valstybinės darbo inspekcijos, Policijos departamento, Jaunųjų gydytojų asociacijos, Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir ASPĮ pasiūlymus dėl smurto prieš sveikatos priežiūros specialistus problemos sprendimo būdų.

SRK sprendime SAM siūloma sudaryti tarpžinybinę darbo grupę fizinio ir psichologinio smurto prieš sveikatos priežiūros specialistus prevencijos ir jų saugumo darbo vietoje užtikrinimo klausimams spręsti; parengti atitinkamų įstatymų pakeitimo projektus, reglamentuojančius atsisakymą teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei pacientas ar jo artimieji kelia grėsmę specialisto gyvybei ar sveikatai, numatančius pasekmes pacientui dėl nepagarbaus ir nederamo elgesio su specialistais; tęsti ASPĮ vadovų ir sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, įtraukiant veiklas, susijusias su smurto prevencija, konfliktų sprendimu ir valdymu, geresnių medikų ir pacientų tarpusavio santykių palaikymu, organizacinės kultūros ugdymu; įvertinti galimybę padidinti nustatytą asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertę, atsižvelgiant į poreikį didinti fizinės apsaugos ASPĮ apimtis.

SRK kreipėsi ir į ASPĮ vadovus, ragindamas nuolat kontroliuoti ir stebėti, ar patvirtinti įstaigos vidiniai teisės aktai užtikrina darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas įstaigoje; atnaujinti profesinės rizikos veiksnių vertinimą, atskirai išskiriant ir psichologinio bei fizinio pacientų ar jų artimųjų smurto grėsmės vertinimą; organizuoti mokymus smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje; stiprinti psichologinio atsparumo, streso ir konfliktų valdymo įgūdžius; patvirtinti darbuotojų veiksmų, reaguojant į agresyvų paciento ar jo artimųjų elgesį, algoritmus; paskirstyti darbuotojų atsakomybes.

Siūloma, atsižvelgiant į gerąsias praktikas, užtikrinti įstaigų fizinę apsaugą, įrengiant apsaugos postus ar pagal galimybes sudarant sutartis su apsaugos tarnybomis, įrengiant vaizdo kameras ligoninių priėmimo ir skubios pagalbos skyriuose, koridoriuose ir kitose patalpose, kur yra didelis trečiųjų asmenų srautas, bei taikant kitas vaizdo fiksavimo ir įrašymo priemones; svarstyti galimybę įrengti stacionarius ar mobilius pavojaus mygtukus. Įstaigos skatinamos konsultuotis su Valstybinės darbo inspekcijos atstovais psichosocialinių darbo sąlygų gerinimo, smurto prevencijos ir tyrimo, konfliktų sprendimo ir valdymo klausimais, taip pat su Policijos departamento atstovais fizinio saugumo priemonių, įskaitant darbuotojų ir patalpų apsaugos priemones, diegimo klausimais.

Sveikatos reikalų komiteto biuras (tel. (8 5) 239 6786, el. p. sveikrkt@lrs.lt)

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija