Medicina, farmacija

Sukurti antimikrobiniai preparatai Pseudomonas ir Klebsiella infekcijoms gydyti

2020 m. gegužės – 2022 m. spalio mėn. laikotarpiu UAB „Nomads“ įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinės paramos investicijomis finansuojamą projektą „Naujos kartos antimikrobinio preparato sukūrimas Klebsiella pneumoniae ir Pseudomonas aeruginosa infekcijoms gydyti“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“ ir REACT-EU iniciatyvos prioritetą skatinti inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai. Projektui skirta finansavimo suma sudaro 854 127,84 Eur. Bendra projekto vertė sudaro 1 258 687,48 Eur. Projektas buvo vykdytas UAB „Nomads“ laboratorijoje, Geležinio Vilko g. 29A, Vilniuje.

Projekto eigoje sukurti nauji antimikrobiniai preparatai prieš Klebsiella ir Pseudomonas aeruginosa infekcijas sudaryti iš chimerinių antimikrobinių baltymų, chimericinų, susintetintų augalų laikinos raiškos sistemoje. Išgryninti chimericinai suformuluoti ir testuoti in vitro bei keletoje in vivo eksperimentinių gyvūnų ligų modelių. Galutiniai produktai, sudaryti iš skirtingų chimericinų kombinacijų, tikimasi kad bus efektyvūs prieš ~ 95% Pseudomonas aeruginosa ir Klebsiella klinikinių padermių.

 

Apie UAB „Nomads“

UAB „Nomads“ yra biotechnologijos bendrovė, kuri specializuojasi augalų laikinos raiškos sistemų kūrime, optimizavime ir taikyme. Įmonės steigėjas yra Vokietijos kompanija NOMAD BIOSCIENCE. Šiuo metu įmonėje dirba 11 darbuotojų. UAB „Nomads“ veiklos sritis yra moksliniai tyrimai, susiję su augalų laikinos genų raiškos sistemų tobulinimu ir taikymu biotechnologijoje.

Pranešimą paskelbė: Tomas Karalius, UAB „Nomads”