Medicina, farmacija

Tikslinamos sąlygos investicijoms į sveikatos centrus

Atliekant techninio pobūdžio keitimus, laikinai sustabdytas kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus Europos Sąjungos (ES) investicijoms, skirtoms sveikatos centrų kūrimui. Patikslinus finansavimo sąlygas, kvietimas „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ bus atnaujintas.

„Pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas savivaldybėms įgyvendinant projektus steigti tam tikras naujas paslaugas pačiame sveikatos centre, taip pat suteikti savivaldybėms daugiau laiko transformuoti stacionarinio profilio (pediatrijos, chirurgijos) paslaugas į specializuotas ambulatorines ir dienos paslaugas. Šiuos pakeitimus planuojama atlikti iki sausio mėnesio pabaigos, ir tuomet kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus bus atnaujintas“, – sako Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Investicijų departamento direktorė Edita Laurinavičienė.

Ministerija planuoja patikslinti 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašą. Pasak E. Laurinavičienės, aprašo tikslinimas neturės įtakos planuojamų investicijų apimtims, bet suteiks savivaldybėms ir gydymo įstaigoms daugiau lankstumo planuojant, kokios paslaugos ir kokia apimtimi yra reikalingos konkrečios savivaldybėms gyventojams.

Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus ES investicijoms, skirtoms sveikatos centrų kūrimui, buvo paskelbtas praėjusių metų spalio 6 d. Bendra priemonės finansuojama suma sudaro 122,5 mln. eurų. Projektus administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Projektų įgyvendinimo planus finansavimui gauti gali teikti savivaldybės, kuriose steigiami sveikatos centrai.

Investicijų lėšos galės būti nukreiptos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros bei antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų infrastruktūrai modernizuoti.

Kvietimas ir reikalavimai projektams yra skelbiami čia: https://shorturl.at/ghnqB

Sveikatos centrai yra dalis sveikatos apsaugos reformos, kuria didinamas sveikatos paslaugų prieinamumas gyventojams – didinant šių paslaugų apimtis, mažinamas išvengiamas mirtingumas ir ilginama gyvenimo trukmė. Sveikatos centrai steigiami konsoliduojant savivaldybių gydymo įstaigas ir sveikatos paslaugas.

SAM Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija