Medicina, farmacija

UAB „Escolit“. Laikini sunkumai, nauji sprendimai

„Escolit“ – Lietuvoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Ji priklauso akcininkams iš Ukrainos ir Austrijos. Kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) UAB „Escolit“ įgyvendina investicinį projektą: Telšiuose statomas šiuolaikiškas ir modernus farmacijos fabrikas. 2015 m. prasidėjo statybos, 2017 m. sudaryta finansavimo sutartis su LVPA (įrangai įsigyti skirta 1,5 mln. Eur, iš kurių 1 mln. Eur – 2020 m. panaudota). Ir nors buvo žadėta, jog fabrikas pradės veikti jau šių metų vasarą, tačiau iki šiol planuota vaistų ir maisto papildų gamyba neprasidėjo.

Apie tai, kokios aplinkybės trukdo pradėti eksploatuoti farmacijos fabriką, klausėme UAB „Escolit“ direktoriaus Eduardo Romanovskio.

– Farmacijos fabriko statyba vyksta jau penkerius metus. 2020 m. rugsėjo mėnesį statybų aikštelėje apsilankius LR Vyriausybės atstovams, Seimo nariams buvo žadėta, jog statybos bus baigtos 2021 m. pavasarį ir tų pačių metų vasarą prasidės vaistų gamyba. Atėjo 2021 m. ruduo, tačiau fabrikas dar nepradėtas eksploatuoti. Tai kur link juda UAB „Escolit“ – pirmyn ar atgal?

– Vienareikšmiškai bendrovė juda pirmyn. Dedame visas pajėgas, kad projektas būtų kaip galima greičiau įgyvendintas ir fabrikas pradėtų veikti. Į jo statybą investuota beveik 16 mln. Eur. Statybos darbai baigti. Nupirkta ir sumontuota Italijos ir Pietų Korėjos gamintojų įranga, kurią šiuo metu išbando ir baigia sureguliuoti specialistai.

Esame patvirtinę UAB „Escolit“ struktūrą ir pradėję darbuotojų įdarbinimo procedūras. Per artimiausius šešis mėnesius planuojame įkurti apie 50 darbo vietų.

– Su kokiais sunkumais susidūrėte įgyvendindami projektą?

– Sunkumų, aišku, buvo ir yra. Su jais bendrovė susidūrė 2020 ir 2021 metais. Pirmiausia – tai COVID-19 pandemija ir įvestas karantinas, kuris ne tik stabdė fabriko statybos darbus, bet ir apsunkino specialistų iš Italijos, Rumunijos ir Ukrainos atvykimą į Lietuvą. Tam bendrovė turėjo gauti papildomus leidimus iš valstybinių institucijų. Be to, atvykę specialistai buvo priversti karantinuotis, todėl ilgiau užtruko, kol atliko jiems pavestus darbus. Tai, aišku, išaugino ir darbų kainą.

Dėl karantino šiemet negalėjo atvykti specialistai iš Pietų Korėjos ir įdiegti vaistų gamybai svarbių įrenginių. Tad teko ieškoti specialistų Lietuvoje. Lietuvos įmonės sumontavo įrangą, o per nuotolinę vaizdo konferenciją specialistai iš Pietų Korėjos viską padėjo sureguliuoti ir paruošti įrangą darbui. Tai kainavo daug laiko ir pastangų. Šiandien mūsų specialistai baigia gamybos ir technologinių įrengimų derinimo paleidimo darbus, rengiamės objektą atiduoti vertinti valstybinei komisijai. Atlikę šiuos darbus turėsime licenciją ir galėsime pradėti vaistų bei maisto papildų gamybą.

– Kas tai per problemos?

– Nors visi ventiliacijos sistemos įrengimo darbai baigti, įranga sumontuota, taip pat baigtos ir sumontuotos papildomos technologinės sistemos, tačiau atliekant sistemų bandymus iškilo tam tikrų techninių problemų, kurias šiandien šalina rangovai. Tikimės, kad iki 2021 m. spalio mėnesio visos kliūtys bus pašalintos ir, „Registrai“ pateikę reikiamus dokumentus, galėsime pradėti farmacijos fabriko eksploataciją. Tada visą dėmesį skirsime licencijai gauti ir galiausiai pradėsime vaistų ir maisto papildų gamybą.

– Teko girdėti, kad UAB „Escolit“ šiandien bylinėjasi Lietuvos teismuose?

– Taip, be organizacinių klausimų, turime ir kitų klausimų, kurie atima daug laiko, pastangų ir pinigų. Tai labai trukdo laiku įgyvendinti fabriko statybos projektą. Yra du ieškiniai, kuriuos mums iškėlė specialią įrangą, skirtą moksliniam darbui atlikti, tiekiančios dvi Lietuvos įmonės.

Abu ieškiniai yra susiję su įrangos tiekimu mūsų įmonei dėl kitų dviejų projektų. Kartu su LVPA planavome įgyvendinti projektus, skirtus Alzheimerio ligos ir kitų neuropsichiatrinių ligų gydymo tyrimams ir plėtrai. Projektams vadovavo mūsų darbuotojas. Taip pat buvome pakvietę profesorių iš Jungtinės Karalystės bei vieną profesorių iš Lietuvos.

2020 m. kovo mėnesį paaiškėjus, kad projektai įgyvendinami nesilaikant grafiko bei su pažeidimais, sudarėme komisiją. Ji, susitikusi su mokslinės laboratorijos darbuotojais, išsiaiškino, kad laboratorija faktiškai neveikė, dalis brangios įrangos, kuri turėjo būti sumontuota, buvo su trūkumais ir ją reikėjo remontuoti. Taip pat kai kurių darbuotojų kvalifikacija neatitiko moksliniam darbui keltų reikalavimų, o projektų vadovai net neturėjo bendrovės patvirtintų ir suderintų projektų darbo planų.

Tuo tarpu UAB „Escolit“ apmokėjo visas projekto išlaidas, įskaitant nuomą, atlyginimą, komandiruotes ir kitas išlaidas. Patyrėme dešimtis tūkstančių eurų nuostolių. Aptarę šią situaciją su bendrovės akcininkais nusprendėme, kad abu šiuos projektus reikia nutraukti ir grąžinti tai dienai iš LVPA gautus pinigus – beveik 500 tūkst. Eur. Noriu pabrėžti, kad LVPA mūsų bendrovei nepareiškė jokių pretenzijų dėl projektų sutarčių nutraukimo.

Tačiau šių projektų įrangos tiekėjai nenorėjo su mumis aptarti sutartinių santykių sprendimų ir nusprendė paduoti į teismą.

– Kokias pretenzijas pareiškė įrangos tiekėjai?

– Viena iš bendrovių 2019 m. mus aprūpino įranga, kuri neišpakuota vis dar tebestovi pas mus sandėliuose. Mes net nežinome, kas tai per įranga, kadangi tiekėjas mums jos neparodė, nepateikė dokumentacijos, nei įrengė, nei patikrino, ar ji veikia. Ir nors bylinėjamės beveik 1,5 metų, per tą laiką įrangos tiekėjas net nepasiūlė mums atidaryti pakuotės ir patikrinti įrangos, taip pat sumontuoti ir sureguliuoti jos. Bet ieškinį iškėlusi įmonė reikalauja, kad mes sumokėtume už įrangą, kuri nebuvo nei sumontuota, nei išbandyta.

Kita mus į teismą padavusi bendrovė turėjo tiekti įrangą anksčiau minėtiems mokslinių tyrimų projektams. Tačiau įrangos, kaip tokios, nepristatė. Bet teisme reikalauja, kad atlygintume visas įrangos tiekėjo patirtas išlaidas ir prarastą pelną… Reikalaujama suma siekia daugiau nei 1 mln. Eur! Įrangos nėra, bet siekia, kad už ją susimokėtume. Mūsų nuomone, tai mažiausia yra nesąžininga ir neteisėta, todėl savo interesus giname teisme.

– Iš Jūsų pasakojimo susidaro įspūdis, kad įmonė patyrė milžiniškus nuostolius. Ar „Escolit“ vis dar pajėgi įgyvendinti projektą – užbaigti farmacijos fabriko statybą?

– Visi šie faktai – fabriko statybos vėlavimas, situacija su teismais – žinoma, UAB „Escolit“ atsiliepė finansiškai. Šiandien įmonė turi nuostolių ir yra priversta ieškoti papildomų finansavimo galimybių.

Bendrovės akcininkai aktyviai ieško naujų investuotojų ir galbūt naujų akcininkų. Farmacijos fabriko statyba vienoje iš Europos šalių neabejotinai domina investuotojus: šiandien UAB „Escolit“ yra sulaukusi pasiūlymų iš Austrijos, Ukrainos, Kipro ir kitų šalių investuotojų.

Be abejo, situacija įmonėje nėra paprasta. Tačiau dauguma akcininkų priėmė vienareikšmišką sprendimą tęsti ir užbaigti fabriko statybas. O aš, kaip bendrovės direktorius, vykdysiu šį akcininkų sprendimą. Tikiuosi, kad tokia bendrovės akcininkų pozicija, taip pat galimas naujų investuotojų atėjimas normalizuos ir pagerins situaciją įmonėje ir projektas įgaus antrą kvėpavimą. Tikiu, kad farmacijos fabrikas bus pradėtas eksploatuoti ir projektas su LVPA bus sėkmingai baigtas 2022 metais. O UAB „Escolit“ Telšiuose pradės gaminti vaistus Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų šalių rinkoms.

Pranešimą paskelbė: Laima Čerkauskienė, UAB EG media
UAB „Escolit“. Laikini sunkumai, nauji sprendimai