Nervų sistemą veikiantys vaistai

Vaistai bendrajai nejautrai

Bendroji nejautra (anestezija) – tai laikinas centrinės nervų sistemos slopinimas, kai nejaučiama skausmo, išnyksta sąmonė ir apsigynimo refleksai, atsipalaiduoja skeleto raumenys. Ši būklė sukeliama tuomet, kai reikia atlikti didelės apimties operaciją.Aukščiau nurodyti vaistai dažnai nesukelia pakankamo skeleto raumenų atsipalaidavimo, todėl kartu skiriama vadinamųjų miorelaksantų.
Anaesthetic Ether (Etilo eteris)
Arduan® (Pipekuronijus)
Brietal Sodium (Metoheksitalis)
Calypsol® (Ketaminas)
Diprivan (Propofolas)
Esmeron (Rokuronijus)
Etomidate-Lipuro (Etomidatas)
Fluothane (Halotanas)
Forane® (Izofluranas)
Lysthenon® (Suksametonijus)
Mivacron (Mivakurijus)
Muscuron (Pankuronijus)
Narcotan (Halotanas)
Nimbex (Cisatrakurijus)
Pavulon (Pankuronijus)
Recofol (Propofolas)
Sevorane (Sevofluranas)
Succinylcholin (Suksametonijus)
Tekam (Ketaminas)
Tracrium® (Atrakurijus)