Nervų sistemą veikiantys vaistai

Vaistai lokaliai nejautrai

Lokali nejautra (anestezija) – tai laikinas tam tikros organizmo dalies jutimų išnykimas. Lokali anestezija skirstoma į vietinę (gleivinės arba odos) ir regioninę (kai, suleidus vaisto šalia nervo, išnyksta jutimai jo inervuojamoje srityje). Lokali anestezija sukeliama tuomet, kai reikia atlikti nedidelės apimties operaciją (pvz., stomatologinę) arba diagnostinę procedūrą.
Anafranil® (Klomipraminas)
Babydent® (Benzokainas)
Citanest Octapressin (Prilokainas, prilokainas su oktapresinu)
Emla (Lidokainas su prilokainu)
Emla (Prilokainas su epinefrinu)
Lignocaine (Lidokainas)
Marcaine® spinal (Bupivakainas)
Mepidont (Mepivakainas)
Mepidont Adrenaline (Mepivakainas su epinefrinu)
novokainas (Prokainas)
Primacaine adrenaline (Artikainas su epinefrinu)
Scandonest plain (Mepivakainas)
Scandonest special (Mepivakainas su epinefrinu)
Septanest with adrenaline (Artikainas su epinefrinu)
Ubistesin (Artikainas su epinefrinu)
Ultracain-D-Suprarenin (Artikainas su epinefrinu)
Xylestesin-A (Lidokainas su epinefrinu)
Xylocaine (Lidokainas)
Xylocaine adrenaline (Lidokainas su epinefrinu)
Xylodont (Lidokainas)
Xylodont Adrenaline (Lidokainas su epinefrinu)