Nervų sistemą veikiantys vaistai

Vaistai priklausomybes ligoms gydyti

Lietuvos skiepų kalendorius, 1998 m.PASTABOS:1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; K(c)DS – kokliušo (celiulinė) difterijos?stabligės vakcina; K(a)DS – kokliušo (aceliulinė), difterijos?stabligės vakcina; DS – difterijos?stabligės (vaikų) vakcina; dS – difterijos?stabligės (suaugusių) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; OPV – oralinė poliomielito vakcina; Hib – influenzos hemofilo vakcina; HB – hepatito B vakcina.2. BCG – tuberkuliozės vakcina; K(c)DS – kokliušo (celiulinė) difterijos?stabligės vakcina; K(a)DS – kokliušo (aceliulinė), difterijos?stabligės vakcina; DS – difterijos?stabligės (vaikų) vakcina; dS – difterijos?stabligės (suaugusių) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; OPV – oralinė poliomielito vakcina; Hib – influenzos hemofilo vakcina; HB – hepatito B vakcina.3. Kada skiepyti negalima ir kokiais intervalais tai daryti nurodyta vakcinų anotacijose.4. Skiepijimai hepatito B vakcina pradedami akušeriniuose stacionaruose kartu su BCG vakcina. 1998 m. gimę vaikai, nepaskiepyti akušeriniuose stacionaruose nuo hepatito B, skiepijami pagal schemą 0, 1 ir 6 mėn., šiuos skiepijimus pagal galimybę derinant su kitomis vakcinacijomis.* K(a)DS – skiriama, jei vakcinos kaštus padengia tėvai.** Hib – skiriama, jei vakcinos kaštus padengia tėvai.
Revia® (Naltreksonas)