Ligos,  Psichikos ligos

ASMENYBĖS SUTRIKIMAI

Asmenybės sutrikimas – tai asmenybės bruožų, paprastai pirmą kartą pasireiškiančių paauglystėje, išliekančių visą gyvenimą ir sąlygojančių socialinę dezadaptaciją, visuma.
Ligos priežastys
Nustatyta, kad šių sutrikimų atsiradimui įtakos turi genetiniai tyrimai, tai įrodė studijos, atliktos su dvyniais. Taip pat galvos smegenų pakenkimas, traumos, infekcijos nėštumo metu ir ankstyvojoje vaikystėje. Tiriant asmenybės sutrikimų atvejus, rasti galvos smegenų cheminių medžiagų – dofamino, noradrenalino, serotonino apykaitos pakitimai. Svarbus ir nepalankus išorinės aplinkos poveikis, blogos gyvenimo sąlygos, tėvų priežiūros stoka ar, atvirkščiai, hipergloba, tėvų alkoholizmas, narkomanija, kt.

Simptomai
 • Įtarumas
 • Jautrumas nesėkmėms
 • Pasinėrimas į fantazijas
 • Abejingumas
 • Atsakomybės, kaltės jausmų nebuvimas
 • Polinkis kaltinti kitus
 • Emocinis nestabilumas
 • Kritikos baimė
 • Pedantiškumas
 • Demonstratyvumas, teatrališkumas
 • Ligos eiga
  Paranoidinės asmenybės yra neatviros, nenuoširdžios, neturi jumoro jausmo, jų interesai siauri, riboti. Būdingas užaštrintas savo vertės jausmas, tačiau tuo pačiu jie labai jautrūs nesėkmėms, neigiamam aplinkinių požiūriui. Aktyvūs, kruopštūs, sąžiningi, nemoka atsipalaiduoti. Domisi tik tuo, kas liečia jų asmenybę, interesus, visam kitam abejingi. Įtarūs, nepasitiki kitais žmonėmis, mano, kad kiti priešiškai nusiteikę jų atžvilgiu, vienpusiškai traktuoja jų žodžius, veiksmus.

  Šizoidinio tipo asmenybėms pirmieji sutrikimo bruožai pasireiškia jau vaikystėje. Dar būdami vaikai, mažai bendrauja su bendraamžiais, mėgsta tylius, ramius žaidimus. Šizoidinė asmenybė įsigilinusi į save, savo vidinius išgyvenimus, bendraudama su kitais žmonėmis jaučiasi nejaukiai, kontaktai gali apsiriboti siauru artimųjų ir draugų ratu. Judesiai nenatūralūs, kampuoti, jiems trūksta plastiškumo, balsas vienodas, be intonacijų. Kartais visos jėgos, energija nukreipiamos mažai reikšmingų tikslų pasiekimui, pvz.: kolekcionavimui. Neblogai susitvarko darbe, nereikalaujančiame kolektyvinių pastangų.

  Asocialaus tipo asmenybės egoistiški, impulsyvūs, nuo vaikystės konfliktuoja su mokytojais, tėvais, bendraamžiais, dar besimokydami mokykloje pradeda bėgti iš namų, valkatauja. Sistemingas darbas jiems nepakeliamas. Nekritiški, visada galvoja, kad yra teisūs. Dažnai pradeda vartoti narkotikus, alkoholį, pastarąjį toleruoja blogai, išgėrę tampa pikti, agresyvūs. Mėgsta riziką, linkę nusikalsti, neturi kaltės, atsakomybės jausmo.
  Esant emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimui, pasireiškia pernelyg didelis jautrumas, emocinis nestabilumas, ypač jautriai reaguojama susidūrus su kliūtimis siekiant tikslo, sunkumais tarpasmeniniuose santykiuose. Šie žmonės blogai kontroliuoja impulsus, greitai atsiranda pykčio, agresijos protrūkiai. Įtaigūs, lengvai pasiduoda aplinkinių įtakai. Kartais stebimas polinkis žaloti save, kelias dienas trunkantys piktos, dirglios nuotaikos epizodai.

  Histrioninio tipo asmenybių vienas pagrindinių požymių – tai poreikis padaryti įspūdį aplinkiniams. Šie žmonės nesugeba atkakliai dirbti, greitai pasiduoda susidūrę su užduotimis, reikalaujančiomis atkaklumo, gilesnių žinių. Neturi savo nuomonės, jų svarstymai nebrandūs, paviršutiniški, stebimas polinkis neapgalvotiems poelgiams, avantiūroms. Mėgsta ekscentriškai rengtis, būdingas demonstratyvus elgesys, neįprasti poelgiai, stengiasi aplinkiniams apie save sudaryti gerą nuomonę.
  1
  Anankastinio tipo asmenybės būna pedantiškos, tvarkingos, atkaklios. Šie žmonės linkę abejoti, nepasitikėti kitais žmonėmis, dėl to nuolatos tikrina kitų veiksmus. Rimti, neturi jumoro jausmo, konservatyvūs, nepripažįsta kompromisų. Bandydami išspręsti jiems rūpimas problemas, tampa įkyrūs, nesiskaito su kitų laiku, norais. Galimos įkyrios mintys ir apmąstymai.

  Nerimastingo (vengiančio) tipo asmenybės sutrikimas. Pagrindiniai charakterio bruožai yra drovumas, neryžtingumas, paklusnumas, jautrumas bendraujant su kitais žmonėmis. Būdingas menkas savęs vertinimas, nepasitikėjimas savimi. Smulkmeniški, sąžiningi, užjaučia aplinkinius, visada pasiruošę padėti, stengiasi nieko neįskaudinti, nenuliūdinti. Uždari, geriausiai jaučiasi artimų žmonių rate. Nerimauja ne tik dėl savęs, bet ir dėl namiškių, bijo, kad jiems neatsitiktų kas nors blogo. Nuolat ieško paramos, prašo pagalbos.

  Priklausomo tipo asmenybėms būdingi tokie charakterio bruožai kaip pasyvumas, įkyrumas. Bendraujant su kitais žmonėmis trūksta iniciatyvos, savarankiškumo, greitai pavargstama. Iš baimės būti atstumtiems aplinkinių, jiems neprieštarauja, pakenčia visas nuoskaudas ir pažeminimus, visada pasiruošę padėti.

  Visų tipų asmenybės, esant palankioms gyvenimo sąlygoms, gerai prisitaiko prie aplinkos, gyvena pilnavertį gyvenimą. Paūmėjimai paprasti sutampa su amžiaus krizėmis, konfliktais šeimoje, somatinėmis, ligomis.

  Komplikacijos
  Dažnai prisideda alkoholizmas, narkomanija. Galimi nuotakos svyravimai, mintys apie savižudybę, save žalojantis elgesys. Komplikuoti santykiai su aplinkiniais, atsiranda problemų darbe, neretai ligoniai užima žemesnes pareigas nei derėtų pagal jų profesinę kvalifikaciją arba negali ilgiau išdirbti vienoje darbo vietoje. Sunkiai pakelia stresą, dėl to gali išsivystyti psichozinės būsenos.
  Tyrimai
  Gydymas
  Gydymas komplikuotas, nes pacientas dažniausiai nemato problemos savyje, dėl to nesikreipia į gydytojus. Paūmėjimų metu atsiradęs nerimas, nuotaikos pakitimai, psichoziniai epizodai gydomi trankviliantais, antidepresantais, neuroleptikais. Taikomas ir psichoterapinis gydymas, formuojamas adekvatus požiūris į save, vystoma savikontrolė, gerinami tarpasmeniniai santykiai. Grupinės psichoterapijos metu pacientai įgauna patirtį, kaip bendrauti su kitais žmonėmis. Svarbus psichoterapinis šeimos gydymas, nes dažnai į gydytoją kreipiasi ne pats ligonis, o šeimos nariai. Jos metu sprendžiami konfliktai šeimos viduje, normalizuojami tarpusavio santykiai, formuojamas kitų šeimos narių poreikių suvokimas.
  Patarimai
  Patariama pasirinkti tokią veiklos sferą, kuri neprieštarautų ligonio psichikai, svarbu, kad susiformuotų darbiniai įgūdžiai. Įtakos turi mikrosocialinė aplinka, rekomenduojama izoliacija nuo asocialių asmenų.
  Profilaktika
  Svarbu neigiamų aplinkos faktorių korekcija, kadangi jų poveikis skatina asmenybės sutrikimų atsiradimą. Gana efektyvios koreguojančios auklėjimo priemonės.