Medicina, farmacija

„AstraZeneca“ nauji tyrimų rezultatai įtvirtins durvalumabo, osimertinibo ir olaparibo veiksmingumą bei saugumą gydant įvairias vėžio rūšis, kurioms šiuo metu itin trūksta gydymo galimybių

2022 m. rugsėjo 9–13 d. vyksiančiame Europos medicininės onkologijos draugijos (ESMO) kongrese „AstraZeneca“ pristatys naujus duomenis, kurie prisidės prie jos siekio kuriant naujus vėžio gydymo principus.

Daugiau nei 75 santraukose apie 13 navikų tipų iš viso bus pristatyta 15 patvirtintų ir potencialių naujų „AstraZeneca“ vaistų.

Dave’as Fredricksonas, „AstraZeneca“ Onkologijos padalinio vykdomasis viceprezidentas, sako: „Šiais metais ESMO kongrese bus pateikta naujų įrodymų, kaip mūsų vaistai pagerina pacientų išgyvenamumą sergant įvairiais vėžio tipais. SOLO-1 ir PAOLA-1 III fazės tyrimų duomenys patvirtins ilgalaikę olaparibo naudą kaip PARP inhibitoriaus gydant išplitusį kiaušidžių vėžį, o nauji duomenys apie durvalumabo derinius gydant kepenų, tulžies takų* ir plaučių vėžį parodys, kad šiose srityse, kurių gydymo poreikis yra labai didelis, pacientų rezultatai gali būti geresni.”

„AstraZeneca“ onkologijos tyrimų ir plėtros vykdomoji viceprezidentė Susan Galbraith sakė: „Trastuzumabas derukstekanas ESMO kongrese įgaus dar daugiau dėmesio, nes bus pateikta naujų duomenų apie įvairių tipų navikų terapiją, įskaitant į HER2 nukreipto metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių  plaučių vėžio II fazės tyrimo DESTINY-Lung02 rezultatus, kuriais remiantis neseniai buvo gautas JAV Maisto ir vaistų administracijos patvirtinimas. Be to, džiaugiamės, kad galime pasistūmėti į priekį CTLA-4 slopinimo mokslo srityje, pateikdami naujus dviejų III fazės klinikinių tyrimų su durvalumabu* ir tremelimumabu** (HIMALAYA – kepenų vėžys ir POSEIDON – plaučių vėžys) rezultatus bei MEDI5752, mūsų bispecifinio antikūno, nukreipto prieš PD-1 ir CTLA-4, tyrimus plaučių vėžiui**

Transformuojami ilgalaikiai navikų rezultatai

ADAURA III fazės tyrimo duomenys apie išgyvenimą be ligos (IBL) bus pateikti naujausioje publikacijoje, kurioje bus išsamiai pateiktas dvejų metų papildomas pacientų, sergančių ankstyvos stadijos (IB-IIIA stadijos) EGFR mutavusiu nesmulkių ląstelių plaučių vėžiu (NSLPV), gydytų adjuvantiniu osimertinibu, stebėjimas. Osimertinibas yra vienintelis šioje srityje patvirtintas taikinių terapijos gydymo būdas. Pranešime taip pat bus pateikti atnaujinti rezultatai, susiję su ligos pasikartojimo modeliais ir centrinės nervų sistemos IBL.

Naujoje publikacijoje bus pristatyti svarbūs penkerių metų bendro išgyvenamumo (BI) duomenys, gauti atlikus išoriškai remiamą III fazės PAOLA-1 tyrimą, kurio metu buvo tiriamas olaparibo kartu su bevacizumabu taikymas 1 eilės išplitusio kiaušidžių vėžio atveju, įskaitant pacientes, sergančias homologinio rekombinacijos trūkumo (HRD) liga. Tai ilgiausias PARP inhibitoriaus, taikomo kartu su standartiniu gydymo metodu, stebėjimas tokiomis sąlygomis.

Be to, bus pateikti septynerių metų bendro išgyvenamumo duomenys, gauti atlikus III fazės SOLO1 olaparibo, skirto pirmos eilės palaikomajam gydymui sergant mutavusio BRCA išplitusiu kiaušidžių vėžiu, tyrimą. Tai yra ilgiausias bet kurio PARP inhibitoriaus, skirto naujai diagnozuotam išplitusiam kiaušidžių vėžiui, stebėjimo laikotarpis.

Duomenys taip pat apims atnaujintus dvejų metų trukmės BI rezultatus, gautus atlikus III fazės tyrimo TOPAZ-1, kuriame buvo tiriamas durvalumabo ir standartinės chemoterapijos (gemcitabino ir cisplatinos) taikymas sergant pirmos eilės nerezekuotinu arba išplitusiu tulžies latakų vėžiu ir imuninės sistemos sukeltų nepageidaujamų reiškinių analizę.* TOPAZ-1 – tai pirmasis III fazės tyrimas, parodęs, kad imunoterapijos derinys, palyginti su vien chemoterapija, pagerino BI*.

Antikūnų-vaistų konjugatų (AVK) naudos praplėtimas didesniam pacientų skaičiui

Keliuose pranešimuose bus demonstruojamas klinikinis trastuzumabo derukstekano gydymo potencialas gydant HER2 teigiamą plaučių, skrandžio* ir krūties vėžį.

Naujoje publikacijoje bus pristatyti tarpiniai II fazės tyrimo DESTINY-Lung02, kuriame tiriamas trastuzumabo derukstekano taikymas pacientams, sergantiems mutavusiu HER2 (HER2m) metastazavusiu NSLPV (mNSLPV), kuriems po vieno ar daugiau sisteminių gydymo būdų pasireiškė ligos progresija, rezultatai.* Trastuzumabas derukstekanas buvo neseniai patvirtintas JAV šioje situacijoje kaip pirmasis į HER2 nutaikytas gydymas šiems pacientams. Taip pat bus pasidalinta išsamiais II fazės tyrimo DESTINY-Lung01 duomenimis, gautais atliekant šį tyrimą, ir pacientams, sergantiems didelę HER2-ekspresiją turinčiu mNSCLC.*

Kitoje prezentacijoje bus pristatomi atnaujinti HER2 mutavusio metastazavusio skrandžio vėžio II fazės tyrimo DESTINY-Gastric02* duomenys – tai pirmasis trastuzumabo derukstekano tyrimas, atliktas Vakarų šalyse skrandžio vėžiu sergantiems pacientams*.

Duomenys taip pat apims III fazės tyrimo DESTINY-Breast03 trastuzumabo derukstekano pogrupių analizę pagal ligos istoriją ir ankstesnį gydymą pacientėms, sergančioms HER2 teigiamu metastazavusiu krūties vėžiu, anksčiau gydytoms trastuzumabu ir taksanu. Taip pat bus pateikti pacientų pranešami III fazės tyrimo DESTINY-Breast04 duomenys apie pacientų, gydytų trastuzumabu derukstekanu, gyvenimo kokybę sergant teigiamą HER2 rodmenį turinčiu, nerezekuotinu, lokaliai progresavusiu ar metastaziniu krūties vėžiu.* Remiantis šiuo tyrimu, trastuzumabas derukstekanas buvo neseniai patvirtintas JAV kaip pirmasis į HER2 nukreiptas gydymas pacientams, sergantiems HER2 rodmenį turinčiu metastaziniu krūties vėžiu.*

Papildomuose plakatuose bus aprašyti tyrimai, kuriuose vertinamas į TROP2 nukreiptas ADC datopotamabas derukstekanas, skirtas pacientams, sergantiems hormonų receptorių teigiamu, HER2 neigiamu krūties vėžiu (TROPION-Breast01 III fazės tyrimas)**, ir platformos tyrimas kartu su osimertinibu, skirtu pacientams, sergantiems pažengusiu NSLPV, kuriems liga progresavo (ORCHARD II fazės tyrimas). Šiuo metu nėra patvirtintų į TROP2 nukreiptų gydymo būdų, skirtų pacientams šiomis sąlygomis*.

CTLA-4 slopinimo mokslo pažanga

Nauja teigiamo III fazės tyrimo HIMALAYA analizė parodys virusinės etiologijos įtaką neišgydomo kepenų vėžio gydymo rezultatams pacientams, gydytiems viena pradine prieš CTLA-4 nukreipto antikūno tremelimumabo doze, pridėta prie durvalumabo (STRIDE režimas).*

Be to, stendiniame pranešime bus aprašytas III fazės EMERALD-3 tyrimas, kuriame vertinamas tremelimumabas, pridėtas prie durvalumabo, ir transarterinė chemoembolizacija su lenvatinibu arba be jo pacientams, sergantiems nerezekuojamu kepenų vėžiu, kuriems galima taikyti embolizaciją.*

Vėlyvame teigiamo III fazės POSEIDON tyrimo, skirto mNSLPV pristatyme bus pateikti ketverių metų BI rezultatai pacientams, gydytiems ribotu tremelimumabo kursu, kartu su durvalumabu ir chemoterapija.*

Kitame vėlyvame pristatyme bus pateikti pirminiai duomenys apie MEDI5752 ir chemoterapiją pacientams, sergantiems IIIB-IV stadijos neplokščiųjų ląstelių NSLPV. MEDI5752 yra naujas bispecifinis antikūnas, kuris vienu metu veikia imuninės kontrolės taškų baltymus PD-1 ir CTLA-4.** Bispecifiniai antikūnai yra perspektyvus metodas imunoonkologijoje, kuris sujungia galimus dviejų vaistų privalumus viename antikūne, nesukeliant didesnio toksiškumo, pasireiškiančio vartojant du atskirus vaistus.

Patvirtintas didelis PARP inhibitorių pranašumas įvairių tipų navikuose

Be duomenų, gautų iš PAOLA-1 ir SOLO1, žodinio pranešimo metu bus pateikta atnaujinta veiksmingumo analizė pagal biožymenų pogrupius, kuri buvo gauta atlikus olaparibo ir abiraterono III fazės PROpel tyrimo, skirto pacientams, sergantiems naujai diagnozuotu metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (mKAPV), gydomiems deriniu su homologinės rekombinacijos reparacijos (HRR) geno mutacijomis arba be jų, III fazės tyrimą.* Olaparibas yra pirmasis PARP inhibitorius, kurio radiografinio išgyvenamumo be progresijos pagerėjimas derinyje su abirateronu, palyginti su vien tik abirateronu, reikšmingai pagerėjo 1-os eilės mKAPV, neatsižvelgiant į biožymenų būklę.*

Be to, bus pateikti galutiniai bendro išgyvenamumo duomenys, gauti atlikus II fazės MEDIOLA olaparibo ir durvalumabo tyrimą, skirtą platinai jautriam atsinaujinusiam BRCAm kiaušidžių vėžiui ir IIIB fazės OPINION olaparibo palaikomojo monoterapijos tyrimo, skirto pacientėms, sergančioms platinai jautriu atsinaujinusiu kiaušidžių vėžiu be BRCA1/BRCA2 mutacijos, duomenys.*

Duomenys taip pat apims išplėstinę bendro išgyvenamumo analizę, gautą atlikus III fazės POLO tyrimą, kuriame buvo tiriamas olaparibo taikymas, sergant metastazavusiu kasos vėžiu, kuriam gydyti nėra patvirtintas joks kitas PARP inhibitorius.

Bendradarbiavimas mokslo bendruomenėje yra labai svarbus siekiant pagerinti pacientų gydymo rezultatus. „AstraZeneca“ bendradarbiauja su „Daiichi Sankyo Company Limited“ kuriant ir komercializuojant trastuzumabą derukstekaną ir datopotamabą derukstekaną bei su MSD („Merck & Co., Inc.“ JAV ir Kanadoje) kuriant ir komercializuojant olaparibą.

* Indikacija nėra registruota Lietuvoje ir Europos ekonominėje erdvėje

**Vaistinis preparatas nėra registruotas Lietuvoje ir Europos ekonominėje erdvėje

 

„AstraZeneca“ onkologijos srityje

„AstraZeneca“ vykdo revoliuciją onkologijos srityje, siekdama išgydyti visų formų vėžį, vadovaudamasi mokslo žiniomis, kad suprastų vėžį ir visą jo sudėtingumą, kad atrastų, sukurtų ir pateiktų pacientams gyvybę keičiančius vaistus.

Bendrovė daugiausia dėmesio skiria kai kuriems sudėtingiausiems vėžiniams susirgimams. Nuolat diegdama naujoves „AstraZeneca“ pramonėje sukūrė vieną labiausiai diversifikuotų kuriamų vaistų portfelių, turinčių potencialą paskatinti pokyčius medicinos praktikoje pokyčius ir pacientų gyvenime.

„AstraZeneca“ turi viziją iš naujo apibrėžti vėžio gydymo principus ir vieną dieną panaikinti vėžį kaip mirties priežastį.

„AstraZeneca“

„AstraZeneca“ (LSE/STO/Nasdaq: AZN) yra pasaulinė, mokslinė biofarmacijos bendrovė, kuri daugiausia dėmesio skiria receptinių vaistų nuo onkologinių ir retųjų ligų bei biofarmacijos, įskaitant širdies ir kraujagyslių, inkstų ir metabolizmo, kvėpavimo takų ir imunologijos, atradimui, kūrimui ir komercializavimui. Kembridže, Jungtinėje Karalystėje, įsikūrusi „AstraZeneca“ veikia daugiau kaip 100 šalių, o jos inovatyvius vaistus vartoja milijonai pacientų visame pasaulyje. Apsilankykite svetainėje astrazeneca.com ir sekite bendrovę socialiniame tinkle „Twitter” @AstraZeneca.

Kotaktai
Norėdami susisiekti su ryšių su investuotojais komanda, spustelėkite čia. Kontaktai žiniasklaidai – čia.

LT-1398-09-22-ONC

Pranešimą paskelbė: Greta Jankaitytė, UAB „coagency”