Pirmoji pagalba

Išorinis širdies masažas

Išorinis širdies masažas yra būtinas širdžiai sustojus, kai nepavyksta apčiuopti be sąmonės esančio žmogaus miego arterijos arba stipininės arterijos (riešo sąnario srityje) pulso. Visuomet darykite jį kartu su dirbtiniu kvėpavimu. Nukentėjusį paguldykite ant kieto, lygaus pagrindo – išorinis širdies masažas minkštoje lovoje rezultatų neduos.
Atsekite viršutinės dalies rūbus, nukentėjusiojo kojas šiek tiek pakelkite į viršų. Atsiklaupkite šalia be sąmonės esančio žmogaus. Iš pradžių į jo kvėpavimo takus keletą kartų įpūskite oro. Tuomet abu vienas kito sudėtus delnus uždėkite ant apatinės krūtinkaulio dalies ir statmenai iš viršaus, nelenkdami rankų per alkūnes, stipriai paspauskite krūtinkaulį (maždaug 4 cm). Po to rankas staigiai atleiskite.
Šią procedūrą kartokite 15 kartų iš eilės, po to du kartus įpūskite oro, ir vėl 15 kartų spauskite krūtinės ląstą. Taip darykite, kol nukentėjęs vėl pradės kvėpuoti arba atvykusi Greitosios pagalbos brigada perims iš Jūsų šį darbą. Jūsų tempas turėtų būti apie 80 paspaudimų per minutę.
Kūdikių krūtinė spaudoma dviem pirštais ties apatine krūtinkaulio dalimi apie 100 kartų per minutę.
Širdies masažo ir dirbtinio kvėpavimo ritmas priklauso nuo to, ar nukentėjusį gaivina vienas ar du žmonės.
Jei gaivina vienas žmogus – iš pradžių reikia 5 kartus įpūsti oro, po to 15 kartų paspausti krūtinės ląstą, vėl du kartus įpūsti oro, 15 kartų paspausti ir taip toliau.
Jei gaivinate dviese – vienas iš Jūsų 5 kartus įpučia oro, o antrasis 5 kartus paspaudžią krūtinės ląstą, o vėliau pereinama prie ritmo „1 įpūtimas, 5 krūtinės paspaudimai” ir taip tęsti toliau. Taip darant, apie 60 kartų per minutę spaudžiama krūtinė, o kas 5 paspaudimai 1-1,5 sekundės skiriama dirbtiniam įkvėpimui.