Medicina, farmacija

Lietuvai palankūs pasiūlymai dėl onkologinių ligų pasiekė ES teisėkūrą

Lietuvos medikai, mokslininkai, pacientų ir kitos organizacijos pateikė pasiūlymus dėl kovos su onkologinėmis ligomis pažangos. Viešąsias konsultacijas organizavęs Europos Parlamento narys Bronis Ropė Lietuvai aktualių pasiūlymų pagrindu antradienį registravo pataisas Europos Parlamente.

„Europos Komisija užsibrėžė tikrai ambicingus tikslus, dokumentas iš esmės daug žadantis, tam bus skiriamos solidžios lėšos, prie šio dokumento kartu su A. Veryga jam būnant sveikatos apsaugos ministru dirbome nuo praėjusių metų, o Lietuvos ekspertai atliko didžiulį darbą ir, išanalizavę Europos kovos su vėžiu plano projektą, pateikė Lietuvai palankius pasiūlymus, kurių pagrindu įtraukiau šio dokumento pakeitimus Europos Parlamente, – teigia B. Ropė. – Pakeitimai apima paslaugų prieinamumo nelygybės tarp Rytų ir Vakarų Europos klausimus, ankstyvos vėžio diagnostikos programų peržiūrą, vaistų prieinamumo bei kainų klausimus, pasitelkiant centralizuotus europinius būtiniausių vaistų pirkimus. Taip pat įtraukiau pasiūlymus dėl vėžio gydymo kokybės standartų nustatymo, siekiant, kad vėžio gydymo būdai būtų vienodi visose ES šalyse narėse“.

Europarlamentaras pabrėžia, kad palankaus vertinimo Europoje sulaukia Lietuvos ekspertų pasiūlymai dėl alkoholio ženklinimo kaip turinčio kancerogeninių medžiagų bei jo prieinamumo ribojimo priemonių. Taip pat pateiktos pataisos, skatinančios didesnį dėmesį personalizuotos medicinos ir gydymo būdų platesniam taikymui, klinikinių tyrimų apimties plėtimui Vidurio ir Rytų Europos regione. Šiuo metu Lietuvoje, lyginant su Vakarų Europos šalimis, klinikinių tyrimų atliekama nedaug.

Pasak europarlamentaro B. Ropės, pasiūlymus pateikė ne tik medicinos ir mokslo atstovai, bet ir visuomeninės organizacijos bei asmenys, turėję akistatą su šia liga. „NVO, pacientus vienijančios organizacijos turi daug kompetencijų, tad gilesnis ir intensyvesnis jų įtraukimas į visą vėžio prevencijos ir gydymo eigos procesą būtų labai vertingas. Racionalu skirti ir atitinkamą finansavimą šiems pagalbiniams, nevalstybiniams kovos su vėžiu plano dalyviams, – teigia B. Ropė.  – Pateiktose pataisose taip pat numatėme stipresnį vėžio specializuotų gydymo įstaigų, kompetencijos centrų tarptautinį bei europinį bendradarbiavimą“.

Vienu iš įsisenėjusių skaudulių, kurį būtina spręsti nedelsiant, B. Ropė įvardina socialinių teisių ir garantijų vėžio pacientams ir jį įveikusiems asmenims pripažinimą ir nediskriminacinį taikymą. „Kol kas šiems žmonėms yra numatyti tam tikri socialinių garantijų apribojimai, neigiamai veikiantys darbuotojų socialinį bei finansinį stabilumą bei galimybes planuotis savo gyvenimus. Mano įsitikinimu, tai yra ne kas kita, o tiesioginis žmogaus teisių pažeidimas“, – teigia europarlamentaras.

Vienintelis iš Lietuvos nuolatinis Kovos su vėžiu komiteto narys europarlamentaras B. Ropė dėkoja atsiliepusiems į jo kvietimą ir informuoja, kad Lietuvai palankios nuostatos toliau bus nagrinėjamos Europos Parlamento komitetuose, kur, tikėtina, sulauks pritarimo.

Pranešimą paskelbė: Kristina Tomilina, Europos Parlamento narys Bronis Ropė