Sveikata, grožis

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pranešimas: „Būtini saugikliai, kad „galimybių pasas“ neleistų valdžiai piktnaudžiauti galia“

2021 m. rugpjūčio 10 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Vyriausybė turi aiškiai apibrėžti galimybių paso teisines ribas, jo taikymo sąlygas ir sritis, taip pat tikslus, mano socialdemokratai. Anot jų, visa tai būtina įtvirtinti įstatymuose, reguliuojančiuose užkrečiamųjų ligų plitimo ir ekstremalių situacijų valdymą, civilinę ir darbo saugą.

„Būtina nustatyti, ką, kaip ir kokiu teisės aktu – Vyriausybės nutarimu ar ministro įsakymu – galima reguliuoti skubiai keičiantis situacijos aplinkybėms“, – sako socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnas Algirdas Sysas.

Anot socdemų, ypač svarbu užtikrinti įvedamų ribojimų proporcingumą ir teisėtumą.

„Ekstremalia padėtimi negalima pateisinti visko. Būtina teisiniais terminais aprašyti, kiek gali trukti ekstremali padėtis, kokie jos lygiai ir laipsniai. Kokiam laipsniui esant ministras turi vienokias veikimo sąlygas, o kada – kitokias? Kada galima „nudažyti“ savivaldybę raudonai, kada juodai? Tai turi būti nustatyta Vyriausybės aktu, įstatymu. Žmonės privalo žinoti, kas ir kaip. Egzistuoja teisinio tikrumo ir ribojimų proporcingumo principas, sprendimų teisėtumo principas, pagaliau – nediskriminavimo principas“, – socialdemokratų poziciją paaiškina A. Sysas.

Socdemus piktina valdančiųjų pastangos eliminuoti iš konsultacijų socialinius partnerius. Kai sprendimai priiminėjami slapukaujant, tik Vyriausybės ar ministro kabinetuose, neįmanoma užtikrinti, kad bus atsižvelgta į visuomenės interesus.

„Kur matyta, kad ribojimų mechanizmas būtų svarstomas be darbdavių, profsąjungų, teisininkų, žmogaus teisių specialistų? Toks mechanizmas pasmerktas nesėkmei“, – įsitikinęs A. Sysas.

Socdemų vertinimu, Vyriausybė demonstruoja silpnumą, o ministras Arūnas Dulkys savo „savaitgaliniais persigalvojimais“ beviltiškai susikompromitavo. Tačiau, anot jų, svarbiausia, kad tokia chaotiška veiksena ministras ir Vyriausybė kelia pavojingą sumaištį ir taip įsiaudrinusioje visuomenėje, kurioje streso lygis, anot tyrimų, muša rekordus.

Socdemai taip pat akcentuoja valstybės pareigą rūpintis žmonių sveikata. „53-asis Konstitucijos straipsnis niekur nedingo. Todėl ir testavimo užtikrinimas yra viena iš valstybės funkcijų. Tose vietose, kur darbo sauga ir viešojo sektoriaus veiklos pobūdis reikalauja, testavimas turi būti vykdomas valstybės lėšomis“, – principinę socialdemokratų nuostatą pakartoja A. Sysas.

Jis pažymi, kad viruso plitimą lemia žmonių koncentracija, todėl, vadovaujantis proporcingumo principu, turėtų būti aišku, kur ir kada „galimybių paso“ reikalavimas yra perteklinis. Pavyzdžiui, turguje, smulkaus verslo įstaigose.

Sykiu socdemai pabrėžia, kad joks pasas neapsaugo nuo užsikrėtimo. Todėl ten, kur yra dideli žmonių sambūriai, turėtų veikti testavimo centrai. Patalpų ventiliacija, kaukės, atstumai, higienos reikalavimų laikymasis – visa tai socdemams atrodo nekvestionuotina.

Daugiau:

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas

Algirdas Sysas

Mob. 8 699 05 029

El. p. Algirdas.Sysas@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija