Pirmoji pagalba

Neatidėliotina pagalba

Kiekvienas iš mūsų staiga gali tapti avarijos arba ūmaus ligos priepuolio auka – šios nelaimės mus gali ištikti ir gatvėje, ir darbe, ir namuose. Nelaimingo atsitikimo atveju svarbiausia – išlikti ramiam, įvertinti situaciją ir tuomet teisinga eilės tvarka atlikti būtinus veiksmus.
Gyvybę gelbstinčios pirmosios pagalbos priemonės, jei žmogus neteko sąmonės, jam sustojo širdis ar kvėpavimas, yra kvėpavimo takų išvalymas, dirbtinis kvėpavimas ir išorinis širdies masažas.
Jei per nelaimingą atsitikimą nukenčia ne vienas, o keli žmonės, tuomet pirmąją pagalbą suteikiantis žmogus pirmiausia turi pasistengti nepalikti be pagalbos žmogaus, kurio gyvybei pavojus gresia jau tą pačią minutę. Jis turi iš pradžių trumpai apžiūrėti nukentėjusiuosius ir nuspręsti, kuriam pagalba šią akimirką yra būtiniausia. Pirmiausia padėkite tiems, kurie yra nesąmoningi, nekvėpuoja,kuriems dingęs pulsas ar stipriai kraujuoja, nes jie, laiku nesulaukę pagalbos, gali mirti.

Prieš pradedant taikyti būtinas neatidėliotinos pagalbos priemones, iš pradžių reikia išsiaiškinti tris esminius dalykus:

Ar nukentėjęs yra sąmoningas, ar be sąmonės?
Aiškinantis iš pradžių nukentėjusįjį pakalbinkite, pakviesti vardu. Jei jis nereaguoja, tuomet lengvai įžnybkite, pvz., į ranką ar žandą, patapšnokite per skruostą, papurtykite už pečių. Nukentėjusįjį, kuris neatsiliepia, reikia patikimai paguldyti ant šono. Žinoma, jei nutrūkęs kvėpavimas, sustojusi širdies veikla ar stiprus kraujavimas nereikalauja kitokios neatidėliotinos pagalbos.

Ar be sąmonės esantis žmogus dar kvėpuoja?
Iš pradžių stebėkite nukentėjusiojo krūtinės ląstą ir pilvą. Jei kvėpavimo judesių nematyti, prie nukentėjusiojo nosies ar burnos galite pridėti veidrodėlį (žinoma, jei turite); kvėpuojant veidrodėlis aprasos. Būklę gali padėti įvertinti ir žmogaus vyzdžiai – akies vokas pakeliamas į viršų, ir jei vyzdžiai išsiplėtę, o kvėpavimo judesių nematyti, tuomet žmogus, be jokios abejonės, nekvėpuoja. Galiausiai informacijos apie tai suteikia ir odos spalva – nekvėpuojančio žmogaus oda tampa melsva. Tokiu atveju reikia tuojau pat daryti dirbtinį kvėpavimą, nes jei žmogus 4-6 minutes negauna deguonies, miršta jo smegenys (smegenų pakitimai negrįžtami). Dirbtinai ligonį reikia ventiliuoti tol, kol atvyks Greitosios medicinos pagalbos personalas.

Ar plaka be sąmonės esančio žmogaus širdis?
Širdies veikla tikrinama čiuopiant miego arteriją. Žmogaus kakle greta Adomo obuolio nykščiu, smiliumi ir didžiuoju pirštu mėginkite apčiuopti miego arterijos pulsą. Jei pulsas neapčiuopiamas, vadinasi širdies veikla sustojusi. Kiti širdies veiklos nutrūkimo požymiai – platūs vyzdžiai, sąmonės netekimas ir nutrūkęs kvėpavimas.
Tokiu atveju, greta dirbtinio kvėpavimo tučtuojau pradėkite daryti išorinį širdies masažą. Vien tik išorinis širdies masažas ar vien tik dirbtinis kvėpavimas, širdies sustojimo atveju mažai tepadeda. Todėl geriau, kai abu šiuos darbus atlieka ne vienas, o du žmonės.