Sveikata, grožis

Nustatytos korupcijos rizikos dirbtinių sąnarių endoprotezų viešuosiuose pirkimuose  

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir penkiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) rengiant dirbtinių sąnarių endoprotezų ir jų komponentų specifikacijas, vertinant tiekėjų pasiūlymus ir sveikatos priežiūros įstaigoms skiriant  sąnarių endoprotezus pacientams.

Išanalizuota šių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia sąnarių endoprotezavimo paslaugas, veikla: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, Ukmergės ligoninės.

Lietuvoje sąnarių endoprotezams įsigyti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išleidžiama vidutiniškai apie 10 milijonų eurų per metus. Daugiau nei 50 procentų sąnarių endoprotezų viešųjų pirkimų dalyvauja tik vienas tiekėjas, o didiesiems 6 iš 15 visų tiekėjų, kurie daugiau nei 10 metų laimi sąnarių endoprotezų viešuosius pirkimus, kasmet iš PSDF biudžeto sumokama daugiau nei 80 proc. visiems sąnarių endoprotezams skirtų lėšų.

Atlikus korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad:

– taikoma ydinga endoprotezų technines specifikacijas rengiančių komisijų sudarymo praktika, kai į jas paskiriami asociacijų, kurios gauna finansinę paramą iš endoprotezų tiekėjų, vadovai ir valdybos nariai bei su jais pavaldumo ryšiais susiję asmenys;

– kai kurie sąnarių endoprotezų techninių specifikacijų rengimo komisijų nariai nevykdė arba netinkamai vykdė jiems nustatytas pareigas deklaruoti savo privačius interesus ir (ar) nusišalinti nuo dalyvavimo priimant sprendimus, o VLK neužtikrino, kad privačius interesus turintys ekspertai jokiomis formomis nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant sprendimus;

– rengiant sąnarių endoprotezų specifikacijas ir atliekant pirkimus nepakankamai išsamiai atliekama tiekėjų konkurencijos analizė ir rinkos tyrimas;

– specifikacijos reikalavimai sukuria palankią aplinką rinkoje vykdyti „vieno tiekėjo“ arba „žemos konkurencijos“ pirkimus;

– ASPĮ nustatytos tendencijos, kai pacientams daugiau skiriama tam tikro modelio klubo ar kelio sąnarių endoprotezai, kuriuos tiekia su ASPĮ padalinių vadovais ir dirbančiais gydytojais tiesioginių ar netiesioginių ryšių turintys tiekėjai.                                                                                       

STT korupcijos prevencijos pareigūnai atkreipia dėmesį, kad valstybėje medicinos priemonių tiekėjams ar jų atstovams nenustatyta pareiga viešinti informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams ar juridiniams asmenims sumokėtą atlygį už profesinius (mokslinius) renginius ar kitokią suteiktą natūrinę naudą, o tai neužtikrina veiksmingos ir nuoseklios korupcijos prevencijos, organizuojant ir vykdant medicinos priemonių ir įrangos viešuosius pirkimus visoje sveikatos apsaugos sistemoje.

STT analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnai 2018 ir 2021 m. atlikę tyrimus nustatė, kad organizuojant medicinos priemonių viešuosius pirkimus, juos laimi įmonės, suteikusios paramą perkančiajai organizacijai ar su ja susijusiems paramos gavėjams, arba ASPĮ gydytojus vienijančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Pirkimus laimintys tiekėjai yra didžiausi šių organizacijų rėmėjai. 2015–2019 m. paramą organizacijoms teikę juridiniai asmenys 2018–2021 m. laimėjo didžiąją dalį sąnarių endoprotezų centralizuotų viešųjų pirkimų, kuriems technines specifikacijas rengė VLK sudarytos komisijos. 

VLK, ASPĮ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija per 3 mėnesius turės viešai savo interneto svetainėje paskelbti informaciją, kaip bus įgyvendinami korupcijos rizikos analizės išvadoje pateikti STT siūlymai.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.

Nuo 2022 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai Korupcijos prevencijos įstatymo redakcijai, įstaigos turės savo interneto svetainėse viešai skelbti informaciją apie tai, kaip įgyvendinami ar planuojami įgyvendinti korupcijos rizikos analizėse pateikti STT siūlymai.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba