Medicina, farmacija

Seimas svarstys siūlymą, leisiantį užtikrinti didesnį medikų saugumą

Seimas svarstys teisės aktų pakeitimų projektus, kuriais, siekiant suteikti papildomą teisinę apsaugą sveikatos priežiūros specialistams, siūloma tam tikrais atvejais leisti medikams atsisakyti teikti paslaugas.

Pataisų iniciatorė Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė, pristatydama projektus, atkreipė Seimo narių dėmesį į tyrimų duomenis, kad sveikatos priežiūros specialistai – gydytojai, slaugytojai, ir akušeriai, odontologai ir t. t., fizinį, ir psichologinį smurtą darbo vietoje patiria 16 kartų dažniau negu kiti viešąsias paslaugas teikiantys darbuotojai, pareigūnai, specialistai.

„Šiuo įstatymo projektu siūlau, kad sveikatos priežiūros specialistas, jeigu prieš jį yra taikomas fizinis arba psichologinis smurtas, galėtų atsisakyti teikti planines sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu nėra grėsmės paciento gyvybei ir jeigu dėl tų nesuteiktų paslaugų jam nereikėtų kreiptis į skubiosios pagalbos skyrių“, – sakė J. Sejonienė.

Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų 2024 m. sausio 1 d.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2691 ir lydimiesiems teisės aktams po pateikimo pritarė 53, prieš balsavo 5, susilaikė 38 Seimo nariai. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Sveikatos reikalų komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti birželio 27 d.

Projektų aiškinamajame rašte pažymima, kad pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą, asmens sveikatos priežiūros specialistas turi teisę atsisakyti teikti/nutraukti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą tik tuo atveju, jei paciento elgesys kelia pavojų šio sveikatos priežiūros specialisto gyvybei (išskyrus Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymą, kurio 11 ir 12 straipsniai įtvirtina galimybę atsisakyti teikti paslaugas pacientui, jei darbo sąlygos kelia grėsmę tiek sveikatos priežiūros specialisto gyvybei, tiek sveikatai), o galimybė specialistui atsisakyti teikti/nutraukti paslaugų teikimą, jei pacientas nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemina sveikatos priežiūros specialisto garbę ir orumą bendrai nėra įtvirtinta.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija