Pirmoji pagalba

Stabili šoninė padėtis

Ištikus nelaimei, nukentėjusįjį, kuris neatsiliepia (yra be sąmonės), bet pats kvėpuoja (yra kvėpavimo judesių, jaučiate oro srovę), paguldykite stabiliai ant šono.
Priklaupę prie nukentėjusiojo, pasukite į save jo galvą taip, kad ją atlošdami. Atvertumėte kvėpavimo takus. Jums artimesnę nukentėjusiojo ranką ištieskite palei jo šoną ir pakiškite po tos pusės sėdmenimis. Kitą sulenktą ranką padėkite skersai krūtinės, plaštaką priglauskite prie jo skruosto. Kojas sukryžiuokite ties kulkšnimis.Viena ranka prilaikykite galvą, kita ranka suimkite jį už tolimesniojo klubo ir traukdami verskite nukentėjusįjį į save.
Tokioje šoninėje padėtyje, prilaikydami nukentėjusįjį, viršutinės rankos delną pakiškite po skruostu, o viršutinę koją sulenkite per kelį ir klubą stačiu kampu kūnui paremti, kad ligonis nesukniubtų ant veido. Apatinė ranka turi būti laisva. Galvą laikykite taip, kad ji būtų atsilošusi ir išliktų atviri kvėpavimo takai.